Ohrozuje nás starnutie

11. 01. 2016

Starnutie obyvateľstva je pre nás čoraz väčšou hrozbou, platí to celú Európu, ale pre Slovensko dvojnásobne. V najbližších desaťročiach totiž prídu do dôchodkového veku takzvané husákove deti a populačne slabšie ročníky ich nebudú schopné nahradiť. Podľa odborníkov nám môžu pomôcť migranti.

logo Televíznej stanice TA 3(31. 12. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 4/12; Daniel Horňák, Gabriela Marchevská, Tomáš Novotný)

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Starnutie obyvateľstva je pre nás čoraz väčšou hrozbou, platí to celú Európu, ale pre Slovensko dvojnásobne. V najbližších desaťročiach totiž prídu do dôchodkového veku takzvané husákove deti a populačne slabšie ročníky ich nebudú schopné nahradiť. Podľa odborníkov nám môžu pomôcť migranti."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Problém so starnutím je dnes pre nás neviditeľný, populačne najsilnejšie ročníky sú totiž v produktívnom veku od 25 do 45 rokov. V blízkej budúcnosti sa ale misky váh začnú nakláňať na druhú stranu, títo ľudia prídu do dôchodku a počet pracujúcich klesne. Podľa odhadov sa o desať rokov zníži počet ľudí vo veku od 25 do 45 rokov o 270‑tisíc. Slovensko zostarne."

Zdenko Štefanides, hlavný analytik banky: „Podiel ľudí nad 65 rokov k tým, ktorí pracujú, na Slovensku bude najvyšší v celej Európe. Momentálne je ten podiel najnižší, ale bude najvyšší."

Daniel Horňák: „Tento trend prinesie so sebou vážne dôsledky, veľká časť výdavkov štátu na zdravotníctvo, sociálne dávky či dôchodky je totiž hradená z odvodov a daní pracujúcich. A keďže ich bude výrazne menej, štát môže mať problém s plnením svojich funkcií."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Hrozí nám po čase kolaps našho zdravotníckeho systému a systému sociálnej a dôchodkovej starostlivosti."

Daniel Horňák: „Odborníci neočakávajú na Slovensku výrazný nárast pôrodnosti, takže východiskom z tejto situácie môže byť už len príchod ľudí zo zahraničia."

Zdenko Štefanides: „Z ekonomického pohľadu ten prílev migrantov do Európy má potenciál nahradiť úbytok pracovnej sily v starnúcej Európe."

Daniel Horňák: „Vzhľadom na minimalizáciu možných rizík spojených s masívnou migráciou je však podľa odborníkov potrebné, aby Európa a v rámci nej aj Slovensko vhodne nastavili migračnú politiku, napríklad tak, aby na svoj pracovný trh púšťali prioritne jazykovo vybavených a vzdelanostne a profesijne potrebných ľudí."

Vladimír Baláž: „Bude musieť Európska únia urobiť presne tie isté kroky, ktoré už dávno spravila povedzme Austrália alebo Spojené štáty americké."

Daniel Horňák: „Len v tomto roku mali do Európy prísť približne dva milióny migrantov. Odborníci očakávajú, že migračné vlny budú v najbližších rokoch opakovať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač