Pracoviská Slovenskej akadémie vied prejdú tento rok akreditáciou

26. 01. 2016

Rozhlasová stanica Lumen_logo(21. 1. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 6/23; Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Pracoviská Slovenskej akadémie vied prejdú tento rok akreditáciou, ktorú budú mať na starosti zahraniční experti. Hodnotenie by malo ukázať, ktoré pracoviská SAV sú na špičkovej úrovni a spĺňajú najnáročnejšie kritériá a ktoré naopak potrebujú zlepšiť. Pokračuje predseda SAV Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Preto bude hodnotiť Slovenskú akadémiu vied za posledné 4 roky panel zahraničných expertov, kde zatiaľ je známe jedno jediné meno, na ktoré sme mali vplyv. Predsedom alebo šéfom tej hodnotiacej komisie bude pani profesorka Maria Makarov, podpredsedníčka Fínskej akadémie vied a celý zvyšok výberu hodnotiteľov, spôsobu hodnotenia necháme práve na týchto externých expertov."

Monika Majerová: „Štát chce podľa ministra školstva Juraja Draxlera dávať viac peňazí na vedu a výskum, ale nemá prostriedky na to, aby rozdeľoval plošne všetkým, ktorí sa hlásia. Štát chce podľa neho viac podporovať excelentné pracoviská, preto iniciatívu SAV víta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač