Slovenská akadémia vied predstavila svoje vízie a výskumné programy

22. 01. 2016

Slovenská akadémia vied (SAV) chce zlepšiť svoje postavenie v európskom výskumnom priestore a stabilizovať svoje financie. Jedným z jej cieľov je transformácia akadémie na verejnú výskumnú inštitúciu, k čomu je potrebná zmena legislatívy. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka, SAV je široko ďaleko v európskom priestore jedinou inštitúciou, ktorá ešte nepôsobí vo verejnej forme hospodárenia. Minister školstva Juraj Draxler potvrdil, že úprava zákona bude jednou z priorít po marcových voľbách.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(21. 1. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/15; Laura Kellöová, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Slovenská akadémia vied predstavila svoje vízie a výskumné programy. Zlepšiť by chcela postavenie v európskom výskumnom priestore a tiež stabilizovať svoje financie. V tomto roku sa chce akadémia vied opätovne usilovať o transformáciu na verejnú výskumnú inštitúciu. Minister školstva Juraj Draxler potvrdil, že úprava zákona bude jednou z priorít po marcových voľbách, ak by sa Smer dostal do vlády. S najnovšími informáciami prišla do štúdia Laura Kellöová."

Laura Kellöová, redaktorka: „Slovenská akadémia vied potrebuje najmä zmenu legislatívy, aby mala priestor pre rozvoj. Podľa predsedu Pavla Šajgalíka je jeden z krátkodobých cieľov práve transformácia akadémie na verejnú výskumnú inštitúciu."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Je široko ďaleko v európskom priestore jedinou inštitúciou, ktorá ešte nepôsobí vo verejnej forme hospodárenia."

Laura Kellöová: „Zákon o verejných inštitúciách pripravoval rezort školstva v spolupráci s akadémiou už od jesene 2014. Minulý rok prešiel pripomienkovým konaním aj legislatívnou radou. Na rokovanie vlády však už zaradený nebol. Dôvodom boli aj námietky o prevode majetku na akadémiu. Minister Juraj Draxler dnes potvrdil, že ak bude Smer vo vláde, zmena tohto zákona bude jedna z hlavných priorít."

Juraj Draxler, minister školstva: „Je tu snaha o prijatie toho zákona, ja nevidím nijaké väčšie prekážky. Ten zákon sám o sebe nezabezpečí ani väčší prísun prostriedkov pre Slovenskú akadémiu vied, je to nástroj, ktorý dostane akadémia vied k dispozícii."

Laura Kellöová: „Slovenská akadémia vied by bola po novom verejnou a výskumnou inštitúciou a zmeny by nastali aj v oblasti financovania. Okrem podpory zo štátneho rozpočtu by sa mohla uchádzať aj o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov. Zároveň by sa jej otvorili aj možnosti v podnikaní. Ďalšou víziou akadémie pre nasledujúce roky je aj priblížiť svoje výskumy a výsledky priamo verejnosti. Inšpirovaná Českou republikou sa Slovenská akadémia vied zapojila aj do programu Otvorená akadémia. Predseda akadémie Pavol Šajgalík priblížil, že ide o špeciálnu ponuku deviatich výskumných programov na konkrétne využitie v rôznych oblastiach života spoločnosti tak, ako ich poznáme my, laici."

Pavol Šajgalík: „Geneticky modifikované potraviny sú zdravé, nie sú zdravé, môžeme ich jesť, nemôžeme ich jesť? Sú to otázky, ktoré zaujímajú podľa mňa skoro každého človeka."

Laura Kellöová: „Ďalšie témy programu sú napríklad problémy človeka v 21. storočí alebo kultúrne zmeny a ich dopad na správanie sa spoločnosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač