Slovenská akadémia vied sa otvára svetu

27. 01. 2016

Slovenská akadémia vied by sa mala otvoriť medzinárodnému hodnoteniu. Jednotlivé pracoviská by v ňom mali ukázať, ktoré sú špičkové a ktoré spĺňajú náročné kritériá a ktoré na tom z pohľadu výskumu nie sú dobre. Laura Kellöová, z Rozhlasovej stanice Slovensko, oslovila predsedu SAV Pavla Šajgalíka.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(22. 01. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Laura Kellöová, Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „Slovenská akadémia vied by sa mala otvoriť medzinárodnému hodnoteniu. Jednotlivé pracoviská by v ňom mali ukázať, ktoré sú špičkové a ktoré spĺňajú náročné kritériá a ktoré na tom z pohľadu výskumu nie sú dobre. Laura Kellöová oslovila predsedu SAV Pavla Šajgalíka"

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Snem Slovenskej akadémie vied schválil zámer hodnotenia externým panelom expertov, čo je podľa mňa naozaj ďalší významný krok, aby sme si urobili úplne jasno, ako sa vidíme."

Laura Kellöová, redaktorka: „Vy ste spomínali, že ten externý panel odborníkov, ktorí nás budú hodnotiť, ešte nie je známy, ale predsa len už vieme nejakú tú jednu krajinu. Tak prezraďte, kto nás bude hodnotiť, ako spĺňame tie kritériá."

Pavol Šajgalík: „Áno, my k tomu pristupujeme naozaj v tomto zmysle, podľa mňa zodpovedne, že nesnažíme sa vstupovať do výberu expertov. Jediný krok, ktorý sme urobili, z databázy expertov sme si vybrali pani profesorku Marju Makarow, ktorá podpredsedníčka fínskej akadémie vied, ktorá má s takýmito hodnoteniami skúsenosti. Začiatkom februára máme s ňou stretnutie, kde si chceme definovať vlastne tie základné rámce. Už je oboznámená so štruktúrou Slovenskej akadémie vied, so zložením jednotlivých inštitúcií, a teda očakávame, že ona sama navrhne pre jednotlivé vedné smery expertov, ktorí by ich mohli objektívne posúdiť."

Laura Kellöová: „Kedy budeme vedieť výsledky, ako je na tom Slovenská akadémia vied?"

Pavol Šajgalík: „Ten proces je relatívne dlhodobý. Záverečná správa bude k dispozícii koncom tohto roku."

Laura Kellöová: „Na príklade Českej republiky sú to práve výskumy, ktoré by mali teda byť relevantné aj pre ten verejný záujem. Aké sú to výskumy? Prečo sme sa nechali inšpirovať práve Českou republikou?"

Pavol Šajgalík: „Veľmi nás oslovilo u nich to, že akadémia vied v Českej republike sa otvára pre spoločnosť a my si uvedomujeme, že aj u nás je nevyhnutné, aby sme presvedčili verejnosť o tom, že Slovenská akadémia vied je nielen potrebná, ale že aj tá spoločnosť, každý občan má z existencie tejto inštitúcie nejaký profit."

Laura Kellöová: „Ako chceme presvedčiť slovenskú verejnosť, že Slovenská akadémia vied je relevantná aj pre nich, že je dôležitá a potrebná?"

Pavol Šajgalík: „Keď si pozriete tie témy, ktoré sme si vytipovali, tak povedzme otázka, že v akej spoločnosti žijeme, čiže problém spoločenského poriadku, je určite téma, ktorá zaujíma každého človeka a my na to máme inštitúcie, ktoré sa vlastne týmto zaoberajú. Len nie vždy vieme celkom dobre tieto výsledky prezentovať na verejnosti. Ďalší problém ako myslíme, cítime a konáme, čiže problém ľudí dvadsiateho prvého storočia, pretože nám sa menia vonkajšie podmienky, menia sa výrobné technológie, mení sa pracovné tempo a vlastne my by sme mali vedieť, ako reaguje spoločnosť a ľudia na tieto typy zmien, poradiť ako to lepšie prežiť, keď sa budeme orientovať na zdravé potraviny pre všetkých. Geneticky modifikované potraviny – sú zdravé? Nie sú zdravé? Môžeme ich jesť, nemôžeme ich jesť? Sú to otázky, ktoré zaujímajú podľa mňa skoro každého človeka a tá inštitúcia je tu na to, aby sme jej mohli klásť takéto otázky."

Laura Kellöová: „Vy ste už niekoľkokrát načrtli akýsi problém s tým, že ako sa výsledky prezentujú už ďalej. Je jasné, že spoločnosti to musí byť podané v akejsi forme, ktorá je povedzme príťažlivá aj pre toho poslucháča, pre toho diváka. Máte už aj nejakú jasnejšiu predstavu, ako to prezentovať ďalej? Prípadne máme nejaké zahraničné krajiny, ktorým to naozaj ide a od ktorých by sme sa to mohli naučiť?"

Pavol Šajgalík: „Väčšina výskumných inštitúcií v západnej Európe má vybudované veľmi silné PR oddelenia a komunikačné oddelenia, ktoré aktívne vyhľadávajú výsledky ich vedeckých pracovníkov, ich vedcov a tie to komunikujú do spoločnosti a do verejnosti. V tomto roku sme začali prebudovávať náš tlačový odbor, webstránka je oveľa živšia, oveľa rýchlejšie sa tam objavujú informácie oproti tej z minulosti. Tá webová stránka v anglickom jazyku je identická s webovou stránkou v slovenskom jazyku. Teraz bojujeme aj s tým, že získať informáciu o výskume, o výsledkoch v jednotlivých vedeckých inštitúciách  Slovenskej akadémie vied na Slovensku je oveľa zložitejšie, ako v tých inštitúciách, ktoré sú na západ od našich hraníc. Snažíme sa teraz urobiť sumár prístrojovej techniky a väčších prístrojových celkov, ktoré sme získali zo štrukturálnych fondov, aby aj súkromný sektor mal jednoduchšiu predstavu o tom, akými prístrojmi disponujeme, čo sme schopní ponúknuť pre tento sektor."

Laura Kellöová: „Za obdobie 2007 – 2015 Slovenská akadémia vied získala približne štyristopäťdesiat miliónov eur. Čo vyplýva z takéhoto záväzku z takejto finančnej čiastky? Ako s ňou naložíte?"

Pavol Šajgalík: „Máme vybudovanú infraštruktúru a na to potrebujeme naviazať projektmi, ktoré by boli na tej infraštruktúre riešené a zároveň potrebujeme získať aj  kvalitný ľudský potenciál. A keď to prepojíme všetko spolu, projekt SASPRO, kde sa snažíme získať zo zahraničia našich pracovníkov, ktorí teda sú dlhodobo v zahraničí alebo aj teda zahraničných pracovníkov vedy, ktorí by mali iniciovať nové nápady, zvýšiť to zdravé konkurenčné prostredie v ústavoch Slovenskej akadémie vied a zvýšiť aktivity slovenských vedeckých pracovníkov alebo pracovníkov pracujúcich na Slovensku vo vzťahu k tým ERC projektom, čo sú tie projekty Európskej výskumnej rady. Slovensko má zatiaľ jeden taký projekt. Keď sa pozrieme do Maďarska, tam je to číslo dvojciferné, Česká republika sa blíži k číslu desať a my stále bojujeme s týmto a nevieme sa na tomto priestore presadiť. Čiže infraštruktúra, dobré grantové prostriedky a ľudský kapitál. To je to, čo potrebujeme, aby sme ten reťazec uzavreli a my zatiaľ máme infraštruktúru."

Laura Kellöová: „Vy ste spomínali, že ťahať tých vedcov alebo teda tých výskumníkov zo zahraničia. Majú na Slovensku motiváciu prísť niečo rozbiehať?"

Pavol Šajgalík: „Áno, majú motiváciu. Keď sme spúšťali projekt SASPRO, tie výzvy boli zverejnené v európskom výskumnom priestore. Tá prvá výzva bola na dvadsať miest vedeckých pracovníkov a vtedy sa nám prihlásilo o niečo viac ako päťdesiat uchádzačov. Ale postupom času tá výzva, ktorá bola posledná v minulom roku na desať miest, sa nám prihlásilo už štyristopäťdesiat pracovníkov, čiže tá schéma zjavne ukazuje, že aj Slovensko je atraktívna krajina, pretože jednak získať postdoktorandské miesto v Európe je stále ťažšie, to je holý fakt, to si netreba zakrývať oči, ale druhé, čo je podľa mňa veľmi významné je, že aj na Slovensku sa riešia zaujímavé témy a dobudovaním prístrojovej infraštruktúry vlastne podmienky pre vedeckú prácu sa na Slovensku prestali významne líšiť od iných európskych krajín."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač