Veda v CENTRE: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

21. 01. 2016

prof. PhDr. Anton Heterik, PhD.

Pozývame Vás do januárovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorej hosťom bude významný klinický a forenzný psychológ a psychoterapeut prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Každý z nás sa už v živote stretol s nejakým prejavom agresívneho správania. Odborníci dokonca tvrdia, že agresivita ako jedna z ľudských vlastností drieme v každom z nás. Záleží len od istých okolností, kedy sa stávame agresívnymi. O agresii či agresivite, ktorá sa prejavuje v extrémnych formách pri páchaní trestných činov, sa bude hovoriť v januárovej vedeckej kaviarni.

Agresológia je interdisciplinárne vedné odvetvie, agresivitu ako formu násilia skúmajú vedy právne, biologické i humanitné. Vo vedeckej kaviarni sa pozrieme na ľudskú agresivitu na základe skúseností uznávaného súdneho znalca, ktorý počas 35 rokov praxe analyzoval a posudzoval agresivitu stoviek páchateľov tých najzávažnejších zločinov. 

Veda v CENTRE sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2016 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave, Lamačská cesta 8/A. Organizátorom podujatia je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vstup pre verejnosť je voľný!

Veda v CENTRE pozvánka

Foto: z archivu prof. A. Heretika

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač