Vedecká cukráreň: Ako vznikajú liečivá

12. 01. 2016

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční  26. januára 2016 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. Prednášať bude RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

leták na januárovú cukráreň 2016

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky iba pomáhajú pri bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré by Magdaléna Májeková chcela priblížiť vo svojej prezentácii. 

História nám ponúka množstvo príkladov toho, ako vedomosti o liečivých látkach išli ruka v ruke s rozvojom vedy. Prvé presnejšie definované predstavy o liečivách sa objavili spolu s rozvojom organickej chémie v 19. storočí. Odvtedy uplynulo viac ako 100 rokov a dnes sa pri navrhovaní nových liečiv využíva široké spektrum vedeckých metód: virtuálny skríning, molekulové modelovanie, kvantovo-chemické výpočtové metódy, QSAR a iné. Na niektorých príkladoch liečiv si ukážeme, ako tieto metódy fungujú a načo sa používajú.

 RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., pracuje na oddelení biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Počas svojej doterajšej kariéry sa zaoberala metódami na výpočet van der Waalsových polomerov, štúdiom nukleových kyselín či molekulovým modelovaním a navrhovaním liečiv, ktorým sa zaoberá dnes. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých medzinárodných a národných projektov z oblasti navrhovania liečiv pre chronické a infekčné ochorenia. Je spoluautorkou dvoch patentov, v roku 2000 bola členkou kolektívu oceneného cenou SAV. Je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti, medzinárodných spoločností Meditteranean Neuroscience Society a The Cheminformatics and QSAR Society a rada sa venuje popularizácii vedy.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Viac informácií k aktuálnej téme nájdete na stránke NCP VaT v sekcii Vedecká cukráreň

Spracovala: Mária Izakovičová

Foto: Leták  NCP VaT

Kliknutím na leták zobrazí sa v plnom rozlíšení

 

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač