Vedecké objavy 2015 a 2016

08. 01. 2016

Koncom roka 2015 bilancovala aj veda. Napríklad hormón irisín podľa objavu amerických vedcov pomáha rýchlejšie spaľovať tuky. Hormón oxytocín by mal napomôcť pri liečbe autizmu. Viaceré vedecké tímy priniesli objavy, ako dosiahnuť dlhovekosť. Do vesmíru sme vyslali signál mimozemšťanom. NASA zverejnila plán kolonizácie Marsu. V tomto roku by chceli vedci nájsť živé organizmy mimo našej planéty a tiež dostať do praxe takzvanú génovú terapiu.

Televízna stanica JOJ_logo(5. 1. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 24/25; Anton Adamčík, Ľuboš Sarnovský, Lucia Barmošová)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Koncom roka 2015 bilancovala aj veda. Prinášame vám top desať objavov, o ktorých sme vás počas roka informovali a ktoré nás prekvapili."

Lucia Barmošová, moderátorka: „A v tomto roku majú vedci ďalšie odvážne plány - chceli by nájsť živé organizmy mimo našej planéty a tiež dostať do praxe takzvanú génovú terapiu."

Ľuboš Sarnovský: „Z nášho miniprieskumu však vyplýva, že viac ako čokoľvek iné by Slováci privítali liek na rakovinu."

Anton Adamčík, redaktor: „Tak napríklad vďaka objavu hormónu irisín už nemusíme svoje sviatočné kilá zhadzovať tak namáhavo ako doteraz. Irisín podľa objavu amerických vedcov pomáha rýchlejšie spaľovať tuky. Ďalší hormón, už známy oxytocín, by zas mal napomôcť pri liečbe autizmu. Viaceré vedecké tímy priniesli objavy, ako dosiahnuť dlhovekosť - či už pomocou skracovania takzvaných telomérov, alebo bežným liekom proti cukrovke. Boj proti komárom zavŕšili britskí vedci tabletkou, po ktorej tomuto hmyzu nebudeme chutiť. Do vesmíru sme vyslali signál mimozemšťanom. Vedci vyšli s teóriou o tom, že život na Zemi možno pochádza z vesmíru. NASA zverejnila plán kolonizácie Marsu. A po prvý raz sme si mohli prezrieť povrch explanéty Pluto. A takto vraj splachujeme drahé kovy do záchoda. Slovenskí vedci však zlato v podobe liečiv objavili v kôre vianočného stromčeka a otvorili náš slovenský CERN v Bratislave. Tak toto boli úlovky roku 2015. Čo by ale veda mohla vyskúmať alebo objaviť v roku 2016 a čo by si želali bežní ľudia, aby v tomto roku priniesla?"

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc, dekan FMFI UK: „Možnože nájdeme tohto roku nejakého supersymetrického kolegu W bozónu alebo Higgsovho bozónu."

Anton Adamčík: „Čo by nabúralo doteraz známe fyzikálne teórie. Ďalej očakávajú vývoj nových materiálov."

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc: „Očakávam taký fosforén a borén, čo sú materiály podobné grafénu."

Anton Adamčík: „No a v našom malom CERN-e zas prekvapenia pri skúmaní archeologických nálezov, alebo ľudského genómu. Oblasť genetiky zas očakáva posun vo využívaní génovej terapie."

MUDr. Július Hodosy, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK: „Sme schopní napríklad ovplyvniť ochorenie dieťaťa ešte v maternici matky."

Anton Adamčík: „V tomto roku vedci očakávajú inváziu robotov do rôznych oblastí, odkiaľ vytlačia ľudí. Napríklad skladníkov, alebo donáškové služby."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., Oddelenie robotiky a umelej inteligencie FEI STU (telefonát): „Či už s lietajúcimi alebo pozemnými robotmi, širšie nasadenie strážnych robotov."

Anton Adamčík: „Bežní ľudia však majú najväčšie očakávanie od lekárskych vied."

(začiatok ankety)

Opýtaný 1.: „Liek na rakovinu."

Opýtaný 2.: „Proti rakovine a ľudskej hlúposti."

Opýtaná 3.: „Mohol by to byť ten liek na všetko."

(koniec ankety)

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(MB)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, vynálezy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač