Vízia a výskumné programy SAV

21. 01. 2016

Tlačová konferencia SAV

Vízia – SAV 2020 – dlhodobý zámer rozvoja SAV charakterizuje poslanie aj súčasný stav Slovenskej akadémie vied a prináša východiská a rámce pre stratégiu rozvoja SAV.

Prezentácia vízie a výskumných programov SAV boli hlavnou témou na úvod stretnutia členov Predsedníctva SAV s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, počas jeho návštevného dňa v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Štát podľa ministra školstva Juraja Draxlera chce dávať viac peňazí na vedu a výskum, ale nemá prostriedky na plošné rozdeľovanie všetkým, ktorí sa hlásia. „Chceme viac podporovať excelentné pracoviská, zlepšiť prepojenie získavania zdrojov aj zo súkromného sektora a viac využívať záujem zahraničných partnerov o naše vedecké programy a výsledky,“ zdôraznil Juraj Draxler. Súčasne víta iniciatívu SAV, ktorá v tomto roku otvára projekt medzinárodného hodnotenia, aby zvýšila svoj kredit v spoločnosti aj v zahraničnej konkurencii.   Tlačová konferencia SAV

 Chceli by sme sa vyhnúť podozreniam, že sa hodnotíme sami," uviedol na margo akreditácie predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Šéfkou hodnotiacej komisie bude podpredsedníčka fínskej akadémie vied Marja Makarow. Tím hodnotiteľov a spôsob hodnotenia ponechá akadémia na externých expertov. "Očakávame a dúfame, že nová vláda to pochopí ako výzvu pre Slovensko a získame dodatočné zdroje oproti bazálnemu financovaniu práve na podporu tých špičkových inštitúcií, ktoré budú vybrané panelom zahraničných expertov," dodal prof. Pavol Šajgalík.

Predstavitelia SAV za prítomnosti šéfa rezortu školstva predstavili aj dlhodobý zámer rozvoja SAV a víziu do roku 2020. Jej cieľmi sformovať modernú, dynamickú, úspešnú akadémiu s viaczdrojovým financovaním a prepojením výskumu na univerzity a výskumné inštitúcie a na partnerov z priemyslu a verejnej sféry. V rámci otvorenej akadémie ponúka SAV pre spoločenské využitie deväť výskumných programov na konkrétne využitie v rozmanitých oblastiach života spoločnosti:

Tlačová konferencia SAV1. Nové materiály pre všetkých, 2. Medzi Zemou a vesmírom, 3. Informácie a komunikácia, 4. Zdravá krajina 21. storočia, 5. Zdravé potraviny pre všetkých, 6. Veda pre kvalitný život, 7. Problém spoločenského poriadku: V akej spoločnosti žijeme? 8. Problém človeka v 21. storočí: Ako myslíme, cítime a konáme? 9. Problém kultúrnej zmeny: Akí sme a prečo?

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler navštíli predpoludním Fyzikálny ústav SAV a Ústav vied o Zemi, popoludní zavíta do Ústavu experimentálnej psychológie SAV  a na Neuroimunologický ústav SAV.

 SAV má víziu aj ciele

(MI)

Fotky: BK

Tlač