Akreditácia SAV zahraničnými expertmi

17. 10. 2016

logo SAVV Slovenskej akadémii vied sa v roku 2016 realizuje akreditácia jej vedeckých organizácií. V súčanosti prebieha „panelová“ akreditácia (hodnotení) SAV zahraničnými  expertmi priamo na ústavoch. Zámerom akreditácie je identifikácia špičkových pracovísk SAV. Ambíciou je tiež – podľa pripomienok a poukázaním na slabšie oblasti – podnietiť rozvoj progresívnych výskumných tém.

Zahraniční experti navštívili minulý týždeň všetky ústavy tretieho Oddelenia vied o spoločnosti a kultúre SAV. Diskusie zahraničných odborníkov s riaditeľmi, zamestnancami a doktorandmi ústavov boli ďalšou fázou externého hodnotenia, ktoré na akadémii prebieha v roku 2016.

Táto fáza prezentačno-diskusných mítingov uzavrela na internom  rokovaní panelistov v sobotu 15. októbra „živú“ etapu hodnotenia. Následne budú vypracovávať hodnotenia a odporúčania pre jednotlivé ústavy.  Aj preto, že ide o prebiehajúci proces, zatiaľ neprezradili ani čiastočné závery.

„Panelisti skonštatovali, že aj pre nich boli návštevy jednotlivých ústavov a rozhovory s vedeckou obcou veľmi prospešné. Pri  tomto hodnotení, panel požiadal aj o uzavretú sekciu, v ktorej diskutoval s PhD. študentmi o rôznych aspektoch ich fungovania na ústave. Z toho, čo zatiaľ panelisti povedali, je to pre nich prísľub, že SAV má mladú generáciu, ktorá je schopná pokračovať v našej práci,“ povedala predsedníčka Akreditačnej komisie SAV Ing. Mária Omastová, DrSc.

Podpredseda SAV pre tretie oddelenie vied SAV prof. Emil Višňovský, ktorý uvádzal všetky mítingy Panelu 3 pripomenul: „Priama prezentácia v jednotlivých ústavoch pomáha hlbšie vniknúť do ich práce aj súvislostí, ktoré akcentujú silné aj prípadné slabšie stránky. Podľa nich sa odvíjala diskusia o aktuálnych problémoch.“

Akreditáciu ústavou realizuje panel zahraničných expertov pre každú z troch skupín vied (o neživej prírode, o živej prírode, o spoločnosti a kultúre).  Panelu pre hodnotenie vied o spoločnosti a kultúre predsedá lingvistka  prof. Milena Žic Fuchsová, ktorá v minulosti pôsobila aj ako chorvátska ministerka pre vedu a techniku. Ďalšími členmi sú prof. Balasz Kiss (Maďarsko), prof. Svend Erik Larsen (Dánsko), prof. Matti Sintonen (Fínsko), prof. Rainer Kattel (Estónsko) a prof. Sijbolt Noorda (Holandsko), ktorý je zároveň členom súhrnného hodnotiaceho meta-panelu.

Nasledovať budú ešte prezentačno-diskusné mítingy v prvom a druhom oddelení vied SAV:

1. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu 1 prof. Pär Omling, Švédsko): 7. – 11. novembra 2016;
2. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu prof. Toivo Maimets, Estónsko): 21. – 30. novembra 2016.

Nad všetkými posudkami sa 20.1. 2017 zíde súhrnný metapanel, na ktorom padne finálne rozhodnutie, do akej kategórie bude ústav zaradený. Na čele tohto metapanelu je podpredsedníčka fínskej Akadémie vied prof. Marja Makarowová. 

Zámerom akreditácie SAV je identifikácia špičkových pracovísk SAV, rozvoj progresívnych výskumných tém a usmernenie slabších oblastí pomocou odporúčaní, ktoré zahraniční vedci svojim slovenskými kolegom sprostredkujú.

Informácie poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Uverejnila: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač