Budúca 5. sloboda v EÚ má byť voľný pohyb údajov

20. 10. 2016

Voľný pohyb údajov ako budúca piata sloboda EÚ. Na túto tému diskutovali  17. októbra predstavitelia podnikateľskej sféry, verejnej správy a právni experti v Bruseli. Konferenciu na vysokej úrovni otvorili komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Gunther H. Oettinger a diplomatický poradca podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miloš Koterec. Viac v tlačovej správe.záber z konferencie v Bruseli: Voĺný pohyb údajov ako 5. sloboda EÚ

Brusel (17. október 2016) – Priemyselné dáta v kontexte voľného toku údajov sa aj v Európskej únii stávajú čoraz dôležitejšou témou, pričom predstavujú základný stavebný materiál pre dátovú ekonomiku a pre nové digitálne služby. Tie sú často obmedzované kvôli otázkam úložiska dát, prístupu k týmto dátam alebo jednoducho z dôvodu nevyriešených legislatívnych otázok.

Ak zoberieme ešte do úvahy, že každá krajina k dátam pristupuje rozlične, 28 neregulovaných trhov rozhodne nepomáha k efektívne riadenému európskemu prostrediu, ktoré má ambíciu súťažiť s inými globálnymi ekonomikami a cez podporu dátového hospodárstva má zabezpečiť udržateľný rast aj tvorbu pracovných miest. Odstránenie obmedzení v novej dátovej politike EÚ v princípe uvoľní významný ekonomický potenciál a výrazne sa tým podporí vznik inovatívnych riešení.

Na tieto témy dnes diskutovali predstavitelia podnikateľskej sféry, verejnej správy a právni experti na konferencii na vysokej úrovni v Bruseli.Konferenciu otvorili príhovormi vysokí predstavitelia, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Gunther H. Oettinger a diplomatický poradca podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miloš Koterec.

"Pokrok v inovatívnych technikách spracovania dát a stále múdrejšia umelá inteligencia mení mnohé priemyselné odvetvia neopakovateľným tempom. Už teraz dokážeme predpovedať, že doprava sa zmení vďaka plne automatizovaným a samoriadiacim autám v našich mestách. Školy zavedú smery šité presne na mieru. Verejná správa zvýši úroveň personalizácie digitálnych služieb pre občana aj podnikateľa pomocou dostupnejšieho a rýchlejšieho využitia dostupných údajov", uviedol v úvodnom slove Miloš Koterec. 

Na konferencii vystúpila tiež expertka na dátovú politiku Dagmar Bošanská, ktorá bližšie predstavila slovenskú víziu lepšieho využívania dát vo verejnom sektore. V prezentácii zdôraznila, že Slovensko v súlade s budúcou politikou EÚ odstráni legislatívne prekážky pre otvorený prístup k dátam a pre využitie dát na analytické účely pri rozumnej ochrane osobných údajov. Dodala, že pre fungujúcu dátovú ekonomiku je tiež kľúčová bezpečnosť kybernetického priestoru.

Estónsky zástupca Luukas Ilves na konferencii označil dáta za budúcu piatu slobodu a nadviazal tak na pôvodný koncept priorít Slovenského predsedníctva.

Zdroj:

Portál Predsedníctva  SR v Rade EÚ

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
konferencie, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Digitálne zručnosti rozhodujú – konferencia e-Skills for Jobs 2016

Tlač