Celoeurópska iniciatíva a projekt Researchers´s night

30. 09. 2016

European researchers´night 2016Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Je to celoeurópske verejné podujatie zamerané na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri. Tieto podujatia interaktívnou formou s účasťou verejnosti predstavujú, čo výskumníci robia pre spoločnosť a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi.
Podujatia, ktoré patria pod  The European Researchers' Nights sú jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s výskumníkmi, hovoriť s nimi a zistiť, čo skutočne robia  pre spoločnosť, a to  v interaktívnym a príjemným spôsobom. Deje sa to  formou praktických experimentov, hands-on experimentami, prehliadkami so sprievodcom vo výskumných laboratóriách, formou vedeckých kvízov, hier, súťaží s výskumníkmi a ďalšími aktivitami. The European Researchers' Nights sa organizuje každý september od roku 2005. V minulosti niektoré podujatia získali národné ocenenia. Všetky akcie sa budú konať – súčasne – v piatok 30. septembra vo viac ako 250 mestách po celej Európe a v susedných krajinách. Na Slovensku sa uskutoční v Bratislave a  v ďalších piatich slovenských mestách (B. Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská Lomnica.

V bratislavskej Starej tržnici EÚ stánok  prezentovali  EurActiv.sk, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Spoločnosť a kultúra a prezentácia práce Európskej únie v oblasti rozvoja, financovania a popularizácie vedy, boli spoločnou témou, ktorú odprezentovali. Mohli ste tu získať informácie o politikách Európskej únie, ako aj o podpore vedy. Dozvedieť ste sa tu mohli informácie z prostredia Európskeho parlamentu a Európskej komisie. 

Pohľad do jadra bunky, emočná akadémia, určovanie veku a pohlavia z kosti, spoznavanie mozgu, testovanie kognície či cesta do hlbín zvieracej duše. To je iba mala ukážka vedeckých stánkov a prednášok, ktoré si pre návštevníkov jubilejného 10. ročníka Noci výskumníkov pripravili napríklad vedci Univerzity Komenského v Bratislave. Mobil – pomocník alebo hrozba či Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog? – to sú témy, ktoré si pripravila Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vo svojich vedeckých stánkoch v žilinskom Auparku.

Ďalšie vedecké stánky  si môžete pozrieť na stránke Noci výskumníkov 2016 na Slovensku. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 30. septembra 2016 aj na Slovensku pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. 

Kto môže podujatia organizovať?

Organizovanie Researchers´s night sa udeľuje na základe výzvy na predkladanie návrhov, pričom vybrané  sú len tie najlepšie, aby získali  podporu zo strany EÚ. Tieto výzvy sú riadené Výkonnou agentúrou pre výskum (REA). Táto akcia je určená pre všetky právnické osoby, ktoré sú schopné zorganizovať podujatie a ktoré majú sídlo v EÚ alebo v jednej z pridružených krajín. Organizácia podujatia často zahŕňa koordináciu regionálnych, národných alebo medzinárodných partnerov.

Napríklad: žiadať o financovanie môžu súkromné a verejné výskumné organizácie, spoločnosti, verejné orgány, školy, vedecké múzeá, organizácie združujúce rodičov a učiteľov, centrá mobility EÚ pre výskumníkov, nadácie alebo médiá.

Ďalšia výzva na predloženie návrhov týkajúcich sa organizovania  Európskej noci výskumníkov 2018 – 2019 bude uverejnená v roku 2017.

V Bruseli, v rámci tohto ročníka, Európska komisia a Európsky parlament organizujú Science is wonder-ful, špeciálne podujatie  pre ilustráciu úspechov  výskumníkov Marie Sklodowska-Curie actions, čo je program EÚ na podporu európskej výskumnej kariéry. Pozrite si ich videozáznamy z predošlých rokov.

Zdroje:

Viac o organizovaní Európskej noci výskumníkov 2018 – 2019 nájdete na stránkach:

European Researchers' Night: exploring science whilst having fun

Získajte viac informácií o celoeurópskej iniciatíve a projekte Researchers´night.

Obrázok: http://rcisd.eu/wp-content/uploads/2016/06/MC.jpg

Preložila a spracovala: M. Izakovičová

Foto: Ján Laštinec

Fotogaléria je ukážkou Noci výskumníkov v Bratislave. Rozšírenú fotogalériu si môžete prezrieť na našom popularizačnom portáli VEDA NA DOSAH.

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Video súbory k článku

Záverečné video z 10. ročníka Európskej noci výskumníkov (Science is wonder-ful!)
Zdroj: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful/index_en.htm

Európska noc výskumníkov (Vedecký výskum je zábavný)
Zdroj: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm

<< < | 1 | 2 | > >>

Európska noc výskumníkov – projekt NIGHT

Tlač