Cena Európskej únie pre ženy inovátorky 2017

04. 10. 2016

posterEurópska komisia vyhlásila 13. septembra 2016 štvrtý ročník Ceny Európskej únie pre ženy inovátorky, ktorá má odmeniť štyri ženy, ktoré uviedli úspešne inovácie na trh buď  ako  zakladateľky alebo spoluzakladateľky firmy, s ročným obratom najmenej 100 000 eur. Súťaž je otvorená všetkým ženám inovátorkám zo všetkých krajín EÚ a najnovšie aj štátom pridružených k programu Horizont 2020.

Mladé začínajúce inovátorky, na začiatku svojej kariéry  môžu vyhrať v novej kategórii „Rising Innovator“.

Cieľom ocenenia je poukázať na nutnosť toho, aby v Európe pôsobilo viac žien podnikateliek, a zároveň má inšpirovať ďalšie ženy, ktoré by sa vydali v šľapajach víťaziek.

Prvá cena 100 000 eur
Druhá cena 50 000 eur
Tretia cena 30 000 eur
Štvrtá cena 20 000 eur

Vyhlásenie výherkýň  sa zrealizuje na medzinárodný deň žien, dňa 8. marca 2017.

Prihlášky do súťaže je možné zasielať  do 3. novembra 2016.

Viac informácií nájdete  tu.


Zdroj:
Innovation Union

Preložila a spracovala M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
súťaže, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač