Databáza o rozšírení vtáctva po celom Slovensku

07. 10. 2016

Aves symfony je jednotný on-line databázový systém Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a Ochrany dravcov na Slovensku, prostredníctvom ktorého spoločnosť zavádza zber a zhromažďovanie údajov o rozšírení vtáctva a aj iných druhov stavovcov.
Cieľom databázy je jednoduché, rýchle zhromažďovanie údajov z terénu o výskyte vtáctva po celom Slovensku a získavanie aktuálnych dát o rozšírení všetkých druhoch vtáctva v chránených vtáčích územiach, ale aj mimo nich. K plnohodnotnému využívaniu aplikácie je nutné sa registrovať. Vlastníkmi údajov poskytnutých do databázy ostávajú autori v zmysle platnej legislatívy a ich použitie je možné len podľa kódexu schváleného výborom SOS/BirdLife Slovensko.  Kódex na stiahnutie . Návod na používanie Aves symfony si môžete stiahnuť tu.

banner, ilustračnáý obrázok vtáka


Účel online databázy AVES-SYMFONY

Hlavným cieľom databázy Aves-Symfony je prispieť k zlepšeniu poznatkov o výskyte vtáctva na Slovensku, zrýchliť spätnú väzbu pre prispievateľov, aby okamžite mohli vidieť, ktoré územia sú zmapované a ktoré nie a je potrebné na ne upriamiť pozornosť. Zároveň je cieľom dáta zbierať v jednotnej forme, aby sa uľahčilo ich vyhodnotenie pre prípadné súborné diela o rozšírení vtáctva na Slovensku (ak so zahrnutím dát budú súhlasiť prispievatelia), aby si ľahšie mohli vyhodnocovať dáta aj samotní prispievatelia a aj zdieľať medzi sebou navzájom.

Databáza Aves-Symfony bola vyvinutá na základe rozhodnutia výboru SOS/BirdLife Slovensko zo dňa 8. 9.2 006 vo Zvolene, kedy výbor rozhodol o vývoji a používaní systému, ktorým si budú môcťužívatelia medzi sebou v rovnakom formáte zdieľať dáta. Pôvodne týmto systémom mal byť offline systém ISTB, avšak kvôli potrebne nezávislého systému členov spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko vyvinulo Aves-Symfony. Výhodou systému je, že je kompatibilný s ISTB a tak si užívatelia v prípade ich osobného záujmu môžu vymieňať dáta aj so zamestnancami štátnych inštitúcií(nie SOS/BirdLife Slovensko samostatne bez vedomia používateľov)

Viac informácií nájtete tu.

Nový atlas vtákov

V roku 2013 začali práce na Európskom atlase hniezdneho rozšírenia vtáctva (viac info: http://www.ebcc.info/new-atlas.html). V súvislosti s účasťou SOS/BirdLife Slovensko na európskom mapovaní, vznikla iniciatíva spustenia mapovania aj pre účely vydania Atlasu vtákov SR. Mapovanie pre účely slovenského Atlasu bude prebiehať v rokoch 2014  –  2018. Ďalšie informácie a metodické pokyny sú dostupné na info stránke: http://aves.vtaky.sk/sk/about/oatlase.

Zdroje a fotozdroj:

http://www.vtaky.sk/

http://www.vtaky.sk/media/file/AVES_navod_na_pouzivanie.pdf

 Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač