Digitálne zručnosti rozhodujú – konferencia e-Skills for Jobs 2016

18. 10. 2016

Na Slovensku máme tú česť hostiť vrcholné podujatie kampane eSkills for Jobs: Európa v digitálnej ére – kde digitálne zručnosti rozhodujú.

 Konferencia e-skills for job

Viac ako 200 profesionálov, politických osobností, podnikateľov, ale i študentov sa stretlo v Bratislave, na konferencií e-Skills for Jobs 2016  v dňoch 17. a 18. októbra. Konferencie sú organizované Európskou komisiou v spolupráci s jednotlivými predsedníctvami EÚ. Zúčastnili sa jej legislatívci a profesionáli s cieľom pochopiť, ako digitálne technológie menia naše životy tempom, ako nikdy predtým. Ich dopad na spôsob, ktorým žijeme, ako sa učíme a pracujeme má nevídaný rozmer; táto nová digitálna éra informácií a prepojenej spoločnosti neustále mení naše bytie tak po osobnej, ako aj profesionálnej stránke.
Digitálna transformácia však závisí aj na dostupnosti digitálnych zručností pre všetkých občanov od najmladších po najstarších. Získavanie digitálnych zručností bude mať pozitívny vplyv na hľadanie práce, znižovanie nezamestnanosti a integrácií všetkých občanov do národného bytia.
Táto konferencia je posledná v sérii organizovanej Európskou komisiou spolu s predsedníctvom EÚ, a to v rámci kampane  ‘e-Skills Weeks’ (2010 a 2012) a kampane ‘e-Skills for Jobs’ (2014 až 2016).

Kampaň pod názvom „e-Skills for Jobs“ koordinujú spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet v spojení so stovkami partnerov na národnej a celoeurópskej úrovni vrátane Európskeho centra pre ženy a technológie, JA-YE, Telecentre Europe a mnoho ďalších významných IT priemyselných partnerov. Táto celoeurópska kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Veľkej koalície Európskej komisie pre digitálnu zamestnanosť. Ide o mnohostranné partnerstvo v rámci EÚ, ktoré pomáha riešiť nedostatok európskych občanov disponujúcimi odbornými zručnosťami z oblasti IKT, ako aj využívanie potenciálu IKT pre zvýšenie zamestnanosti.

Pomocou kampane sa má zvýšiť povedomie širokej verejnosti o možnostiach vzdelávania, voľných pracovných miestach a ďalších príležitostiach, ktoré sú pre ľudí vďaka ich „e-zručnostiam“ k dispozícii. Priemysel, vzdelávacie inštitúcie a orgány verejnej správy spoločne v priebehu celého roka organizujú veľké množstvo rôznych podujatí a aktivít pre ľudí s rôznymi úrovňami vzdelanosti a IKT zručnosti. Kampaň bola určená predovšetkým pre zamestnancov malých a stredne veľkých podnikov, pre mladých a nezamestnaných ľudí, ktorí chcú vstúpiť do pracovného procesu. Jej cieľovou skupinou sú však aj firmy, ktoré potrebujú vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. V čase, keď sa Európa potýka s hospodárskym poklesom sú „e-zručnosti“ dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože môžu pomôcť európskej ekonomike postaviť sa opäť na nohy. Ľudia s vysokou úrovňou e-zručnosti hrajú kľúčovú úlohu v snahe urobiť z Európy inovatívne a konkurenčné prostredie.

Cieľom konferencia je to, že prispeje k zvýšeniu politickej účasti úradníkov EÚ a národných autorít, v kontexte slovenského predsedníctva v Európskej únii, aby  e-Skills  bolo začlenené  do  politik EÚ a mohlo sa nadviazať na konkrétne opatrenia o tom, ako sa európski občania budú prispôsobovať inováciám v rámci nových  digitálnych technológií. Zároveň sa tým zvýši  povedomie, smerom k ICT odborníkom, mladým ľuďom a nezamestnaným, nakoľko nové zručnosti budú potrebné pre budúce pracovné miesta.
Podujatie malo  svieži a interaktívny formát – vrátane panelových diskusií – zameraných na osvedčené postupy t. j.  praktické ukážky a neformálne nadväzovanie kontaktov. Konferencia zhodnotila súčasný stav a účastníci sa zamýšľali, čo nám prinesie  budúcnosť.

Na tlačovej konferencii v druhý deň konferencie vystúpili: Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska, Ivan Štefanec, slovenský europoslanec, ambasádor programu eSkills for Jobs a Antti Peltomäki, zástupca eurokomisárky pre vnútorný trh a priemysel, Európska komisia – DG Grow a John Higgins, generálny riaditeľ DIGITALEUROPE.

Tlačová beseda

Nad bratislavským podujatím prevzal záštitu Prezident SR Andrej Kiska.

Podujatie zorganizovalo DIGITALEUROPE v spolupráci s  IT Association of Slovakia.

Vyjadrenie hlavného organizátora

Mário Lelovský

„Rozhodli sme sa zaviesť komplexné testovanie digitálnych zručností s cieľom ozrejmiť mladým ľuďom medzi tým, čo oni považujú za digitálne zručnosti a ich objektívnou úrovňou. Našim hlavným zámerom je ich motivovať, aby si zlepšili digitálne zručnosti na úroveň požadovanú budúcimi zamestnávateľmi“.

Jednotný digitálny trh prinesie slovenským firmám nepochybne nové príležitosti – podľa odhadov Európskej komisie môže prírastok tržieb dosiahnuť objem až o 4,15 mld. eur ročne. Ľahší prístup na obrovský trh EÚ tiež zlepší šance pre podnikanie firmám, ktorým bol doteraz miestny trh primalý. Jednotný digitálny trh a zvyšovanie inteligencie podnikov však predstavujú pre firmy – obzvlášť z malej krajiny akou je Slovensko – aj reálne hrozby. 
„Tak ako technológie napredujú a zmenšujú regionálne rozdiely, treba si uvedomiť, že IKT sektor je perspektívou aj slovenskej ekonomiky a požaduje primeranú podporu zo strany štátu ako aj relevantné podmienky pre školstvo a prípravu budúcich odborníkov." Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

Peter Pellegrini

Digitálne zručnosti by mali byť nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek profesijnej prípravy a odborného vzdelávania, ako aj programov celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby nové generácie, rovnako ako tí, ktorí v súčasnosti už pracujú, boli schopní získať potrebné zručnosti. Som presvedčený, že iba vzájomná interakcia medzi opatreniami na strane štátu a aktivitami firiem z oblasti digitálnych technológií, ako aj orgánov verejnej a štátnej správy, neziskových organizácii, záujmových združení či vzdelávacích inštitúcií môže napomôcť k riešeniu spomínaného problému.“
Peter Pellegrini, Digitálny líder SR a podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície.

Konferencia  bola príležitosťou na prijatie zásadných opatrení na podporu v oblasti ďalšieho vzdelávania v oblasti digitálnych zručnosti potrebných pre budúce povolania. Pri tejto príležitosti bola podpísaná aj Bratislavská deklarácia pre digitálne zručnosti.

Eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günter Oettinger pri otvorení konferencie informoval o vzniku Koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá začne svoju činnosť v decembri 2016.

Podujatie e-Skills for Jobs 2016 bolo taktiež príležitosťou na spustenie európskeho IT Fitness testu, ktorý sa na Slovensku aplikoval počas posledných 6 rokov. Vďaka bezplatnej anglickej verzii bol sprístupnený aj pre všetky ostatné krajiny. „Sme hrdí, že môžeme tento výnimočný test digitálnych zručností ponúknuť komukoľvek v Európe, kto má záujem poskytnúť študentom skutočný základ digitálnych zručností a ukázať im ďalšie možnosti na zlepšenie,“ vyjadril sa Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska. 

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe Digital Europe a IT Asociácie Slovenska, ako aj tlačovej správe podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície Petra Pellegriniho alebo na webe www.eskills4jobs.sk. Prikladáme aj plné znenie deklarácie.

Tlačove správy:

TS Konferencia e Skills for job
TS Digitálne zručnosti nevyhnutné pre pracovný trh
Bratislavská deklarácia pre digitálne zručnosti


Program konferencie
Vyhlásenie výsledkov súťaže (eSkills for Jobs 2016 Competitions) boli v kategóriách

  • Young digital talent
  • Outstanding digital skills developer
  • Innovative App developer

 

Ilustračné foto z konferenčnej miestnosti: M. Izakovičová
Foto z tlačovej besedy: Z. Vetrecin Čeplíková
fotky Mário Lelovský a Peter Pelegríni: stránka konferencie

Zdroj fotiek vo fotogalérii: ITAS

Spracovala: M. Izakovičová

 

 

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač