EK investuje 45 miliónov eur do výskumu v boji proti vírusu Zika

24. 10. 2016

komár ilustračná snímka (Pixabay.com)Európska komisia oznámila, že v súčasnej dobe, program Horizont 2020 bude financovať projekty v hodnote 45 miliónov euro. Komisia  investuje do výskumu v boji proti prepuknutiu choroby spôsobeného vírusom Zika a ďalších rozvíjajúcich sa infekcií prenášaných komármi. Táto investícia bude podporovať výskum v oblasti procedúr, diagnostiky a vakcín, rovnako ako aj hodnotenie rizika vyplývajúceho z vírusu Zika.
Väčšina finančných prostriedkov, 30 miliónov euro, pôjde do troch výskumných konzorcií: ZikaPLAN (11 miliónov eur) – koordinovaných Umeå University vo Švédsku; ZIKAction (7mil. euro), ktorý koordinuje  nadácia PENTA v Taliansku a ZikAlliance (12 miliónov euro), ktorá je  koordinovaná  Národným  inštitútom zdravotníctva a lekárskeho výskumu (National Institute of Health and Medical Research, INSERM) pri Hôpital de la Pitié v Paríži, Francúzsko. Ďalších 5 miliónov eur poskytne na  podporu konzorcium ZIKAVAX, ktorého cieľom je vytvoriť bezpečné a účinné vakcíny proti infekcii. A konečne, 10 miliónový  grant pôjde na projekt INFRAVEC2, ktorý koordinuje Institut Pasteur, ktorý  poskytne prístup k zariadeniam pre výskum hmyzu, ktoré prenášajú infekčné choroby. Viac informácií je k dispozícii online.

Konzorciá budú spoločne pracovať na vytvorení siete s Latinskou Amerikou a Karibikom pre novo objavujúce sa infekčné ochorenia. Cieľom je podporiť ucelený výskum týkajúci sa vírusu Zika a ďalších rozvíjajúcich sa infekčných ochorení. Silné zapojenie výskumných pracovníkov z Brazílie a z ďalších postihnutých krajín odráža potrebu širokého medzinárodného úsilia, za účelom boja proti týmto infekciám a nadväzuje na ich úzku spoluprácu s EÚ v širokom spektre oblastí.

Zika vírus bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne v roku 1952 bol vírus identifikovaný aj u ľudí v Ugande a v Tanzánii. Zika vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka je prenášaný komármi. Vyskytuje sa v Afrike, na americkom kontinente, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu. Viac na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ďalšie informácie o víruse Zika:

Virus ZIKA (EN)


Informácie k vírusu Zika
(SK) Úrad verejného zdravotníctva SR

Zdroje:

Press release 21. 10. 2016
Úrad verejného zdravotníctva SR
Fotozdroj:Pixabay.com

Preložila a spracovala: M.Izakovičová

Kľúčové slová:
virológia, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Video súbory k článku

Zdroj:
Crisis Management for health threats in the EU video
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I115268

Tlač