EÚ sa stane spúšťačom Parížskej dohody vďaka slovenskému predsedníctvu

07. 10. 2016

prvý sprava: László Solymos, slovenský minister životného prostrediaVďaka rýchlemu konaniu slovenského predsedníctva sa podarilo prelomiť potrebnú 55 percentnú hranicu na vstúpenie Parížskej dohody do platnosti. Slovensko totiž dnes (5.  10. 2016) pohotovo urobilo dôležitý krok – technicky uložilo ratifikačné listiny za EÚ aj za Slovensko u depozitára v New Yorku.

„Zobrali sme do úvahy dynamický vývoj na medzinárodnej scéne a rozhodli sme sa konať rýchlo a efektívne. EÚ sa stala spúšťačom Parížskej dohody,“ povedal László Solymos, slovenský minister životného prostredia.

Dnešný technický krok vyústi v piatok (7. 10. 2016) do slávnostného ceremoniálu v sídle OSN v New Yorku, na ktorom minister životného prostredia László Sólymos odovzdá oficiálne ratifikačné listiny spolu s eurokomisárom Miguelom Arias Cañetem a s ostatnými ministrami životného prostredia EÚ, ktorí ukončili ratifikačný proces Parížskej dohody na národnej úrovni.

Zdroj a fotozdroj:

Portál Predsedníctva SR v Rade EÚ, Tlačová správa

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Parížska dohoda vstupuje do platnosti – EÚ odsúhlasila ratifikáciu

Tlač