Európska noc výskumníkov

30. 09. 2016

Eva Majková, podpredsedníčka SAV, Róbert Redhammer, rektor STU a Pavol Sabela, výkonný riaditeľ SOVVA sa vyjadria v rozhovore pre TA 3 k Noci výskumníkov 2016.

logo Televíznej stanice TA 3(29. 09. 2016; Televízna stanica TA 3; štúdio TA 3; 13.15; por. 1/1; ‑/Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Takmer celé Slovensko sa ponorí do sveta vedy a výskumu. V piatok 30. septembra sa koná desiaty jubilejný ročník festivalu vedy na Slovensku Európska noc výskumníkov. Toto podujatie sa uskutoční vo viacerých mestách, v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Žiline a tiež v Košiciach, v Poprade a v Tatranskej Lomnici. Viac o Európskej noci výskumníkov sa teraz v štúdiu porozprávame s výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity a organizátorom podujatia Pavlom Sabelom, s podpredsedníčkou Slovenskej akadémie vied pre výskum Evou Majkovou a rektorom Slovenskej technickej univerzity Róbertom Redhammerom. Vitajte v štúdiu dáma a páni, pekný deň. Na začiatku sme sa stihli tak narýchlo zoznámiť, tak povedzme si tak všeobecne, veda a výskum sú na Slovensku tak ťažko komunikovanou témou, vzhľadom na to, že má aj veľa kritických názorov na túto oblasť v rámci poddimenzovanosti výskumu na Slovensku. Možno rozbehová otázka pre vás spoločne, aký je váš názor na to, ako sa venuje pozornosť vede a výskumu na Slovensku?"

Eva Majková, podpredsedníčka SAV: „Tak ak môžem povedať ja z môjho pohľadu, určite by si zasluhovala viac pozornosti a iste budú so mnou aj všetci súhlasiť, že aj viac podpory finančnej, alebo teda vôbec ekonomickej. Ale nemyslím si, že to je najkľúčovejší problém financie. Jednoducho ten celý ekosystém nefunguje tak, ako by mal fungovať, ako by mal fungovať v súčasnom období. Stále tu absentujú aj dobré definície cieľov, aj dobré definície nástrojov a dokonca aj definície toho, ako kontrolovať to, čo by se si mali dať, že je náš cieľ. Takže myslím si, že naša úloha je dnes naozaj vypracovať jednu veľmi komplexnú vednú politiku, ktorá by mala prežiť jedno volebné obdobie. Toto je najkľúčovejší problém. Aby to bol skutočne program, ktorý bude mať desať, pätnásť rokov a budeme všetci vedieť kam spejeme a že čo chceme dosiahnuť."

Daniela Piršelová: „A bude mať kontinuitu. Tak páni váš názor."

Róbert Redhammer, rektor STU: „Tak ja súhlasím s tým, že pravdepodobne tie finančné zdroje do vedy a výskumu na Slovensku z verejných zdrojov sú naozaj nedostatočné. Ale na druhej strane by som nebol až taký pesimista. Ak dovolíte, jednu poznámku, veda to je akýsi súbor poznatkov, respektíve celý ten sektor získavania poznatkov a spravovania v spoločnosti toho, čo vieme alebo čo ľudská civilizácia vie a výskum je proces, ktorým sa dostaneme k tým novým poznatkom, alebo nejakým spôsobom tie nové poznatky vieme využiť do reálnej praxe, technickej alebo inej spoločenskej praxe. Čiže výskum berieme ako ten proces. A na viacerých univerzitách, aj na Slovensku, ten výskum je náš hlavný kľúčový proces, ktorým my vzdelávame študentov, a keďže my máme každý rok študentov, tak musíme každý rok trošku toho vedeckého výskumu robiť. A myslím si, že postupne sa darí zvyšovať ten výkon vo vedeckom bádaní na vysokých školách na Slovensku a postupne sa začíname začleňovať o toho medzinárodného spoločenstva."

Daniela Piršelová: „Pán Sabela ešte váš stručný názor?"

Pavol Sabela, výkonný riaditeľ SOVVA: „No ja sa musím podpísať pod obidva tie názory, ktoré tu zazneli. Osobne si tak isto myslím, že čo je veľký problém, je práve tá konzistencia tých cieľov, ktoré sa určujú a ich sústavné dosahovanie, aby sa nemenili po každej zmene vlády alebo zmenu nejakej politiky alebo predstáv. Ak si dobre pamätám, je  to možno 15 rokov dozadu, hovorilo sa u nás veľmi veľa o vzdelanostnej ekonomike, zrazu tá debata neviem, kde sa stratila. Teraz sa hovorí o vede a výskume. Ja si myslím, že prirodzene by sa mal nastaviť ten trojuholník veda –  výskum –  vzdelanie, pretože to sú úzko prepojené oblasti a samozrejme, ak sa raz určí nejaká stratégia a niektoré stratégie sú až priam volajúce, aby sa uplatnili, použili, tak aby sa sústavne uplatňovala a stále sa ne nej jednoducho trvalo."

Daniela Piršelová: „Ďakujem pekne za taký úvod a odkaz, poďme teda konkrétne k 10. ročníku festivalu vedy na Slovensku Európskej noci výskumníkov. Možno teda hneď otázka aj pre vás, o čo presne ide, aby sme divákov uviedli do obrazu?"

Pavol Sabela: „Dobre, ak môže ja teda, na úvod v stručnosti predstavím celý projekt Európskej noci výskumníkov. Slovenská noc výskumníkov je súčasťou celoeurópskeho projektu Európska noc výskumníkov, ktorý je už tradične organizovaný a podporovaný Európskou komisiou. Takže my sme mali česť sa do nej zapojiť, zapojili sme sa o rok neskôr. Teraz celoeurópsky prebieha 11. ročník, my teraz slávime jubilejný desiaty ročník. Dúfam teda, že sa nám ho podarí aj primerane osláviť a využiť toto jubileum. Čo sa týka samotného zamerania, tak dá sa všeobecne povedať, že je najmä určené na prezentáciu a propagáciu vedy, vzdelávania a výskumu, inovácii pred širokou verejnosťou. Nie je to nijako obmedzené ani vekom, ani odborným zameraním, záujmami verejnosti. Naozaj si tam nájdu všetci svoje, od laikov po vysoko odbornú verejnosť. Takže je to vlastne vedecko‑popularizačné podujatie, ktoré má právo ukázať, že tí vedci aj napriek tomu, že majú svoje problémy a boria sa so svojimi problémami, tak dokážu prísť medzi ľudí, dokážu im zrozumiteľnou formou ukázať, čo robia a prečo je pre tých ľudí dôležité ukázať im, čo vedci robia a prečo je dôležité spoliehať sa aj na tú podporu verejnosti."

Daniela Piršelová: „Pani Majková, čo vlastne znamená byť výskumníkom, čo to je za profesiu, poslanie alebo ako to nazvať?"

Eva Majková: „No byť výskumníkom podľa mňa znamená v prvom rade uspokojovať vlastnú vzdelanosť. To je celkom iste taká primárna motivácia každého, kto sa na túto dráhu dá. A jednoducho začne si klásť otázky. Najprv sú tie otázky obvykle jednoduché a čím sa teda so vzdelaním pokračuje, tak tie otázky sú sofistikovanejšie a niekedy sa hovorí, že keď si dokážete dať takú originálnu otázku, ktorú si nikto pred vami nedal, tak je aj istá pravdepodobnosť, že potom sa dostane k prelomovému poznaniu. Takže to je určite základ, byť zvedavý, ale k tomu je potrebná tá, nechcem povedať rehoľa, ale predsa len treba to, je to beh na dlhú trať, treba byť trpezlivý, treba overovať svoje zistenia, aby sme nehlásali nejak bludy, to sa často aj v minulosti stávalo. Čiže je to proces taký, ktorý trvá dlho, nadšenie musí byť veľmi pevné, aby tie priebežné sklamania, ktoré sa samozrejme objavujú, aby vás neodradili od toho dosiahnuť cieľ. Takže výskumníci sú okrem toho, že sú zvedaví, tak sú aj vytrvalí, okrem toho, že musia aj niečo vedieť."

Daniela Piršelová: „Takže trpezlivosť. A s akými otázkami sa výskumníci, samozrejme podľa toho, v akej oblasti sú, stretávajú?"

Eva Majková: „Myslíte od ľudí zvonku?"

Daniela Piršelová: „Skôr asi v rámci svojej vlastnej praxe, že ako sa pozerajú na veci."

Eva Majková: „No v rámci svoje vlastnej praxe je najčastejšia otázka, čo čakáte od toho výskumu, kam to speje, bude to mať nejaký príspevok k všeobecnému poznaniu? Alebo často je otázka, bude to pre nejaký úžitok? To sú úplne legitímne otázka a my na ne musíme v projektoch aj odpovedať, čo čakáme, že ten výskum aj prinesie. Takže toto sú spravidla najčastejšie. Potom sú tie obecné, že ktorá oblasť je tak zaujímavá, že by sa bolo do nej treba viacej ponoriť, to je taká druhá oblasť."

Daniela Piršelová: „Dobre, tak skúsme sa vrátiť opäť k tomu festivalu naspäť v rámci programu ako takého, čo všetko tam predstavíte, na čo sa môžu návštevníci tešiť?"

Pavol Sabela: „Tak priznám sa, rozmýšľam, že ak akúkoľvek tému vytiahnem, tak zase by som nejakým spôsobom stratil nejakú ďalšiu tému a nechcel by som nikomu ukrivdiť. Naozaj tých tém tam bude veľmi veľa. Tento rok sme sa rozhodli ako takú hlavnú komunikačnú tému určiť dva symboly, ktoré sú nielen symboly života, životaschopnosti človeka, ale podľa nás aj symboly slovenske vedy a to je mozog a srdce. Ten mozog má symbolizovať najmä tú vedomosť a tie schopnosti našich vedcov, ktoré nielen sú a vieme sa s nimi presadiť nielen v slovenskom, európskom ale aj celosvetovom kontexte. A čo sa týka toho srdca, má nielen symbolizovať ten životodarná orgán a potrebný orgán pre život, ale aj akési to nadšenie a ten entuziazmus tých ľudí, ktorí potrebujú, jednak aby prechádzali tie prekážky, pokiaľ nedostanú odpovede na tie veci, ktoré si kladú alebo naopak, aby možno prežili aj tie úkoria, ktoré im systém, ktorý je nie vždy ideálne nastavený, im kladie a dokázali tú svoju prácu so srdcom a nadšením robiť. Čo sa týka tých nejakých samotných tém, naozaj je to veľmi veľa, čo by sa dalo vybrať. Prvú vec, na ktorú by som možno upozornil, že prvá veľké holografická prezentácia, ktorú by sme chceli odprezentovať divákom pri návšteve noci výskumníkov v Bratislave. Okrem toho, prvé čo ma napadá alebo ďalšie sú biotlačiareň, keby dnes už 3D tlačiareň niečo ľuďom hovorí, my budeme ukazovať jednu z dvoch tlačiarní na Slovensku, ktorá je schopná tlačiť objekty z biologických materiálov. Je to určené na to, aby sa vyvíjali metodiky, rôzne implantácie rôznych náhradných orgánov. Samozrejme, že je to všetko ešte v štádiu veľkých pokusov. Ak sa nemýlim, mali by sme sa tam pokúsiť vytlačiť nos. Ten nos podotýkam, že sa bude tlačiť niekoľko desiatok minút a nebude mať dlhú životnosť, takže chcem upozorniť ľudí, aby sa na to naozaj prišli pozrieť, že je veľmi zaujímavé, ako vyzerá v podstate živý umelo vytlačený nos. Okrem toho sa budeme dotýkať rôznych iných oblastí od technických vecí, robotiky cez humanitné vedy, jazykovedu. Budeme sa baviť napríklad témami, ktoré sa zaoberajú terorizmom a prípravy na terorizmus, takže naozaj ten záber v rámci celoslovenskej akcie bude naozaj veľmi široký a myslím si, ako som už povedal, že každý si tam niečo nájde, či je to laik alebo odborník."

Daniela Piršelová: „Možno len stručne, prečo ste si vybrali práve tieto mestá na Slovensku, po ktorých teda budete cestovať."

Pavol Sabela: „Takto, my po nich necestujeme. Tie expozície sa otvárajú v rovnaký čas a vlastne fungujú celý deň. A tie mestá sú dané viac‑menej preto, aby nejakým spôsobom pokrývali územie celé Slovensko. A samozrejme je to dané prítomnosťou univerzít a vedeckých inštitúcií, ktoré sa tam nachádzajú."

Daniela Piršelová: „Takže k tomu možno je dobré teraz zapojiť pána Redhammera, akým spôsobom sa zapojila univerzita do tohto podujatia?"

Róbert Redhammer: „My máme asi 15 rôznych demonštrácií pripravených, takých stánkov, kde sa vedecké veci budú predvádzať. Ja len chcem povedať, že toto trvá už naozaj desiaty rok a predtým v tom období, keď ste hovorili, že robíte výskum na vysokej škole, vedu, tak sa ma opýtali, či mi nešibe. Ja by som povedal, že je to také príznačné, že ľudia nerozumeli, na čo to je. A dnes už to nie je tak, dnes aj vďaka podujatiu Noc výskumníka za tých niekoľko rokov sa takto na tácke vlastne tie konkrétne príklady dostali ľuďom priamo, si ich mohli ohmatať. Máme pripravené napríklad zafarbenie elektrického prúdu, elektrický prúd nie je vidieť, ale vieme ho zafarbiť, také budú ukážky. Ale keď sme pri farbách, budú aj rôzne farby chémie, aby sme aj chémiu zafarbili trošku, aby bola sviežejšia a farebnejšia a pestrejšia. Ale ako jedna z vážnych tém je čistota vôd. Mnohokrát tie znečistenia vôd sú dosť dôležité alebo dosť nebezpečné. A ide o veľmi malé koncentrácie škodlivých látok. A teraz sa ukazuje, že oni sú pod normou tie koncentrácie, takže v podstate sa nič nedeje? Ale je ich tam tak veľa, že dokopy spolu vytvárajú veľmi veľké ohrozenie pre ľudí a pre živú prírodu. Takže toto je veľký európsky projekt a máme ukážky aj z testovania vôd na rôzne chemikálie a rôzne škodliviny. A tých tém je strašne veľa. Takže 15 takýchto sme vybrali. Bude tam aj elektromobilita, bude tam aj to srdce, ako bolo spomínané. Budú tam rôzne takéto veci a bude sa môcť každý, kto príde, návštevník priamo pozrieť, prípadne si aj chytiť niektoré tie veci, exponáty alebo tie pokusné zariadenia svojimi rukami."

Daniela Piršelová: „Akú máte za tých desať alebo deväť ročníkov, keďže tento bude desiaty, spätnú väzbu reálnu? Ste s ňou spokojní, vidieť, že ten záujem tam je? Aj sa možno mení záujem v orientácii na technické smery, čo je tak isto poddimenzovaná oblasť u nás na Slovensku, aspoň sa to tak podľa odborníkov hovorí. Akú máte spätnú väzbu?"

Eva Majková: „Tak môže začať ja. Tá spätná väzba je určite pozitívna. Najkrajšie bolo, čo si spomínam, keď nás po takejto Noci výskumníka navštívili dvaja, vtedy ešte žiaci základnej školy, sa im páčilo, čo videli, a potom spravili takú celkom peknú prácu behom dvoch rokov. Boli to vodoodpudivé povrchy, bolo to také veľmi bezprostredné, všetci sme sa tešili, že to malo takú odozvu. Ale súhlasím s tým, čo povedal pán rektor, že vlastne tá Noc výskumníka približuje to, čo my robíme, pretože mnohí ľudia mali predstavu možno takého scholastického filozofa, ktorý sedí a rozmýšľa o veciach, ktoré sú dosť ďaleko povedzme, odtrhnuté od reality. A teraz vidia naopak, že ten výskum sa dotýka toho, s čím sa oni stretajú, len my si kladieme tie otázky, ktoré si oni nekladú, lebo nie je to pre nich dôležité. A my sa snažíme ten systém alebo tie poznatky posunúť ďalej, a teda vyvíjať ďalšie a novšie systémy, a to je naozaj často skoro až také hranie sa s tým, že ten systém musí reagovať. Vidíme, že tam niečo zasvieti, niekde a pohne ručička, alebo to nejako zapípa. To všetko ľudí tak osloví a potom tú vedu alebo výskum vnímajú úplne inak a prípadne aj tie naše snahy. A vôbec, keď mi hovoríme o projektoch, tak vnímajú, že je to práca aj zaujímavá, aj dôležitá, aj užitočná."

Daniela Piršelová: „Skúsme ešte páni, aby sme stihli."

Róbert Redhammer: „My máme veľmi dobrú skúsenosť s týmto typom podujatí. Ja si myslím, že práve vytiahnutie z tých útrob laboratórií zatvorených kdesi v diaľke a v nejakých ústavoch, vytiahnutie do priestoru, kde ľudia bežne chodia, do obchodných centier alebo do tržnice, ako to je teraz, aj keď to nie je tržnica bežná, ale historická. To je práve tá cesta, ako to zviditeľniť a priblížiť, o čom tá veda vlastne je. Je to veľmi dôležitá súčasť štandardného vzdelávania na univerzitách, na technických, výskumných univerzitách obzvlášť a veľmi dôležitá vec pre inovácie, preto aby sme vedeli prinášať nové služby, nové technológie, ktoré majú pridanú hodnotu a niečím iným sú zaujímavé a potom tie tržby idú z celého sveta tam, kde takéto produkty, nové produkty, inovované, sa dokážu vyrábať, a to je väčšinou tam, kde to dokážu ľudia vymyslieť."

Daniela Piršelová: „Ešte aby sme nezabudli spomenúť holografickú šou, ktorú ste teda už na začiatku avizovali, tak skúsme to ešte pripomenúť."

Pavol Sabela: „Tak tá holografická šou je vlastne unikátna v tom, že bude to obrovský hologram ľudského mozgu. Prvýkrát na Slovensku bude predstavená táto technológia, ktorá ho dokáže zobraziť. Samozrejme, nechceme, aby to bolo samoúčelné, budeme na to viazať aj niekoľko popularizačných prednášok, ktoré budú postavené v takých dvoch etapách. V prvej etape bude to prezentovať jeden študent medicíny, kde práve chceme využiť jeho vek a jeho mladícku aktivitu na to, aby sme to viac spropagovali, viac priblížili tým mladým ľuďom. A neskôr potom po oficiálnom otvorení to chceme využiť na také premostenie k diskusiám už so serióznymi ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti neurológie a budeme sa zaoberať niektorými poruchami a správaním sa mozgu. Čo sa týka tých tém, ktoré tam budú v súvislosti s tým prezentované, tak ľudia si budú môcť pozrieť, ako v našom mozgu prebieha láska, dotyky, ako prebieha napríklad opojenie alkoholom, niektoré psychické poruchy, alebo videnie, niektoré vnemy, takže naozaj si myslím, že sa je na čo tešiť. A môžu vlastne takto prvýkrát v histórii Slovenska vidieť priamo použiť tieto moderné technológie na to, aby sme propagovali tú vedu a nejakú časť dôležitú tej vedy a poznania"

Daniela Piršelová: „Ďakujeme veľmi pekne. Takže 30. septembra, teda v piatok jubilejný 10. ročník festivalu Európska noc výskumníkov. Ďakujem veľmi pekne, dáma Eva Majková a páni Pavol Sabela a Róbert Redhammer. Veľmi pekne ďakujem za informácie a nech sa vám vydarí všetko."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Celoeurópska iniciatíva a projekt Researchers´s night

Tlač