Európske dni vtáctva 2016

07. 10. 2016

eurobirdwatch 2016

Európske dni vtáctva 2016 – EuroBirdwatch 2016 sa uskutočnili počas prvého októbrového víkendu 1. a 2. októbra 2016. Zrealizovalo sa 10 podujatí na rôznych miestach na Slovensku. Podujatí sa zúčastnilo 189 záujemcov, ktorí spolu zaznamenali 50.255 jedincov vtáctva. K najpočetnejším pozorovaným druhom patrili škorec obyčajný, lyska čierna a chochlačka vrkočatá.

Zaznamenaných bolo aj viacero vzácnejších a zaujímavých druhov ako napríklad sokol sťahovavý, orliak morský, kršiak rybár, kulík bledý, kalužiak tmavý, kalužiak sivý či kajka morská.
Počas podujatí sa zistil aj výskyt kolibiarika dlhochvostého (Phylloscopus schwarzi) na Senianskych rybníkoch, ktorý doposiaľ na Slovensku nebol zaznamenaný. Európske dni vtáctva 2016 tak priniesli pre Slovensko aj nový vtáčí druh!

Podrobné výsledky z podujatí: http://www.vtaky.sk/announcements/show/236/Europske-dni-vtactva-2016-vysledky

EuroBirdwatch funguje každoročne vyše 20 rokov. Viac ako 1,1 milióna ľudí sa spojilo na vyše 36 000 podujatiach, aby mohli obdivovať a dozvedieť sa zaujímavé informácie o impozantnej migrácii vtákov do južných krajín.

Medzinárodné výsledky Európskych dní vtáctva 2016 nájdete na stránke: http://eurobirdwatch.eu/stranka/138-Detailed-results-from-EuroBirdwatch-2016.html


Zdroj:

SOS Birdlife Slovensko

Fotozdroj:

http://eurobirdwatch.eu/stranka/52-Fotogallery.html

Uverejnila: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač