Extrapolácie 2016

20. 10. 2016

Panelová diskusia na tému Informatika – dobrý sluha, ale zlý pán (Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky a informačných technológií) sa dňa 19. októbra 2016. uskutočnila vo Výpočtovom stredisku SAV. Diskusia sa konala počas podujatia Extrapolácie 2016, venovaného 60. výročiu informatiky na Slovensku.

logo Rádio Košice(19. 10. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 3/4; Silvia Karasová, Silvia Karasová)

Silvia Karasová, moderátorka: „Technická univerzita, ako aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dnes zapojili do videokonferencie, ktorej témou boli informačné technológie – dobrý sluha, ale zlý pán, a to v rámci podujatia Extrapolácie 2016. Pokračuje Milan Šujanský z TUKE."

Milan Šujanský, Technická univerzita Košice: „Vzniklo to minulý rok, dokonca tu v Košiciach, keď sa tu urobila prvá výstava na úrovni Technického múzea, ktoré zabezpečuje teda celé Slovensko, no a bola tu asi mesačná výstava výpočtovej techniky. V rámci toho tu boli rôzne akcie, ktoré väčšinou mali formu prednášok."

Silvia Karasová: „Podujatie hostí tento rok Bratislava, práve tam sa v Slovenskej akadémii vied zišlo asi pätnásť odborníkov zo Slovenska aj Čiech, ktorí cez videohovor diskutovali s tými košickými."

Milan Šujanský: „Tých tém tam bolo hodne navrhnutých, na začiatku dosť dominovala problematika duševného vlastníctva, potom sme prešli na umelú inteligenciu, na financovania výskumu, čo je teda, by som povedal, veľmi podstatná téma."

Silvia Karasová: „Konferencia bola vysielaná online aj pre širokú verejnosť."

 
Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač