Koniec poplatkov za roaming v EÚ v roku 2017

05. 10. 2016

ilustračný obrázok: mobil a smajlíkV roku 2017 by malo dôjsť k zrušeniu roamingových poplatkov v  celej EÚ. Komisia uplatní nový prístup tak, aby zo zrušenia roamingových poplatkov profitovali všetci Európania.

Ako naznačil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie, kolégium komisárov prerokovalo upravený návrh pravidiel zabraňujúcich v dostatočnom predstihu zneužívaniu novej situácie, ktorá nastane v júni 2017 sa zrušením roamingových poplatkov.Kolégium v septembri diskutovalo o novom prístupe k zásade primeraného využívania a súhlasilo, že by sa na spotrebiteľov nemali vzťahovať žiadne časové ani objemové obmedzenia pri používaní ich mobilných zariadení v zahraničí v rámci EÚ. Tento nový prístup zároveň poskytuje operátorom efektívny mechanizmus zabezpečenia proti prípadnému zneužívaniu.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Európskej komisie tento nový mechanizmus bude vychádzať zo zásady miesta pobytu alebo stabilných väzieb európskeho spotrebiteľa na konkrétny členský štát EÚ (napríklad častá a dostatočne dlhá prítomnosť spotrebiteľa v členskom štáte poskytovateľa roamingu).

Kolégium komisárov diskutovalo o navrhovaných pravidlách, ktoré umožnia všetkým cestujúcim používajúcim SIM kartu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo na ktorý majú stabilné väzby, používať ich mobilné zariadenie v ktorejkoľvek inej krajine EÚ za rovnakých podmienok ako doma.

Ako príklad ľudí so „stabilnými väzbami“ možno uviesť pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia, občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale pravidelne navštevujú svoju domovskú krajinu, alebo študentov programu Erasmus. Európania budú platiť za hovory, textové správy alebo pripojenie na internet zo svojich mobilných zariadení rovnaké ceny ako vo svojej krajine a budú mať neobmedzený prístup k ostatným prvkom svojich predplatených mobilných služieb (napr. k mesačným dátovým balíkom).

Kolégium komisárov prijme konečný návrh 15. decembra 2016 po tom, čo sa k nemu vyjadria BEREC (Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie), členské štáty a všetky zainteresované strany.

História znižovania poplatkov

Európska komisia Komisia sa už desať rokov usiluje o zníženie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtujú svojim zákazníkom vždy, keď prekročia hranice a používajú svoje mobilné zariadenia, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 %. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ. Politika roamingu za domáce ceny zabezpečí, že zákazníkom budú bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sú práve na cestách, účtované od júna 2017 rovnaké ceny, aké platia svojmu mobilnému operátorovi vo svojej krajine.

Zdroj: Tlačová správa EK z 21. 9. 2016

Questions and Answers

Spracovala a uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač