Literárny fond ocenil knihy z Vydavateľstva STU

06. 10. 2016

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií. Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 získali v kategórii prírodné a technické vedy aj dve publikácie vydané vo Vydavateľstve STU.

obálka publikácie:solárna stratégia udržateľného mesta“ obálka publikácie:Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska


Ide o publikáciu autorov Ing. arch. Ján Legény, PhD.; Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., „...solárna stratégia udržateľného mesta“ a publikáciu autorov doc. Ing. Jana Skalová, PhD.; RNDr. Dana Kotorová, PhD.; doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.; Ing. Milan Gomboš, CSc.; RNDr. Katarína Nováková, PhD., „Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska“. Obe publikácie si môžete objednať v e-shope Vydavateľstva STU.
O výskume J. Legényho a P. Morgensteina z FA STU Slovenská technická univerzita v minulosti informovali aj médiá a verejnosť prostredníctvom tlačovej správy: Architekti plánujú podobu budúcich solárnych miest.

Zdroj:

Slovenská technická univerzita

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač