Medzinárodný workshop „Career Choice: Researcher“

14. 10. 2016

logo EURAXESDňa 9. novembra 2016 sa v Bratislave uskutoční medzinárodný workshop „Career Choice: Researcher“, ktorý je súčasťou aktivít medzinárodného projektu REFLEX (www.euraxess-reflex.eu), podporeného v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj. Workshop je určený aktérom, ktorí sa vo svojej činnosti rôznorodým spôsobom dotýkajú otázok kariérneho napredovania výskumníkov, ako sú napr. organizácie a siete združujúce výskumníkov, zástupcovia zamestnávateľov výskumníkov z rôznych sektorov, financujúce organizácie, ale aj ďalší aktéri na národnej a európskej úrovni.

Cieľom workshopu je predstaviť výsledky projektu REFLEX a podporiť dialóg a spoluprácu medzi rôznymi aktérkami a aktérmi v oblasti kariérneho rozvoja výskumníkov. Program workshopu zahŕňa rôzne formáty od prezentácii, cez panelovú diskusiu až po paralelné diskusné workshopy, ktoré umožnia všetkým účastníkom prispieť ich vlastným pohľadom či skúsenosťou. Viac informácii o programe podujatia nájdete na stránke www.euraxess-reflex.eu/workshop.

Spoluorganizátormi podujatia sú okrem SAIA, n. o., aj Nórska univerzita vedy a technológie – NTNU  (Trondheim, Nórsko), Nezisková organizácia Bay Zoltána pre aplikovaný výskum – BZN (Budapešť, Maďarsko), ETH Zürich (Švajčiarsko) a Univerzita v Kodani (Dánsko).

Kedy: 9. november 2016
Kde: hotel Crowne Plaza v Bratislave

Informácie o podujatí: www.euraxess-reflex.eu/workshop.

Podujatie  je súčasťou oficiálneho programu Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
workshop

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač