Michal Kováč a jeho veľký prínos pre demokratizáciu

14. 10. 2016

Michal Kováč, prvý prezident samostatného Slovenska bol podľa politológov veľký prínos pre demokratizáciu. Prinášame vyjadrenia politológov.

 logo Rádio Slovensko(13. 10. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/17; Vlado Maťo, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Prvým prezidentom samostatného Slovenska sa stal muž, ktorý stál pri jeho vzniku a napriek zložitej politickej situácii dokázal vybudovať úrad hlavy štátu. Politológovia sa zhodujú, že pre demokratizáciu Slovenska znamenal veľký prínos. Napriek súboju s vládou, trval na svojich zásadách, čím sa dostal na vrchol čestnej politickej dráhy."

Vlado Maťo, redaktor: „Michal Kováč bol zástancom vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Politológ Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak pripomína, že sám sa na jej vzniku aktívne podieľal."

Juraj Marušiak, politológ, SAV: „Počas štátoprávnych rokovaní po parlamentných voľbách v roku 1992 spolu s Milanom Kňažkom predložili projekt, ktorý v podstate znamenal osamostatnenie Slovenska, čiže idea samostatného Slovenska sa určite bude spájať s jeho osobou."

Vlado Maťo: „Ako prvá hlava štátu v ére samostatnosti Michal Kováč dokázal vybudovať prezidentský úrad a nastaviť úlohu prezidenta v systéme napriek komplikovanej politickej situácii, v ktorej sa nachádzal. Hovorí politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského."

Erik Láštic, Univerzita Komenského: „Ústava z roku 1992 nebola napísaná veľmi dobrým spôsobom, z čoho vlastne vznikala aj časť konfliktov a tých problémov medzi prezidentským úradom, vládou alebo Národnou radou."

Vlado Maťo: „Za tvrdú a verejnú kritiku vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara, musel čeliť osobným útokom a pokusom o diskreditáciu. Jeho vymenovanie za prezidenta sprevádzala nedôvera, no dokázal ju prekonať práve pevnými politickými zásadami. Politológ Samuel Abrahám."

Samuel Abrahám, politológ: „Jeden z mála ľudí z našej dlhodobej histórie, ktorý dokázal sa dostať z politického suterénu na absolútnu povalu, na vrchol čestnej politickej dráhy."

Vlado Maťo: „Ako sa odborníci zhodli, prezident Michal Kováč sa výrazne pričinil o demokratické smerovanie vznikajúceho Slovenska."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač