Ministri zdravotníctva v Bratislave rokovali aj o problematike nedostupnosti liekov na humánne použitie

05. 10. 2016

Podľa tlačovej správy portálu Predsedníctva SR v Rade EÚ, ministri zdravotníctva z Európskej únie rokovali na neformálnom zasadaní o témach, ako je zvýšenie dostupnosti  liekov, vakcinácia, tuberkulóza a  skvalitňovanie potravín.

Neformálne zasadanie ministrov zdravotníctva EÚ v Bratislave

 TS: V dňoch 3. – 4. októbra 2016 sa v Bratislave konalo neformálne zasadnutie ministrov zdravotníctva 28 členských štátov Európskej únie, ktoré viedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Stretnutia sa zúčastnil aj európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a regionálna riaditeľka WHO pre Európu Zsuzsanna Jakab.

Ministri zdravotníctva v Bratislave rokovali o problematike nedostupnosti liekov na humánne použitie, ktorá je aktuálna vo viacerých európskych krajinách. Medzi dôvody patria napríklad nízke ceny liekov a následný paralelný export, výpadky vo výrobe či nedostupnosť účinných látok. Ministri sa zhodli, že jednotlivé členské štáty môžu v tejto oblasti uspieť aj prostredníctvom včasnej a operatívnej výmeny informácií a pravidelným mapovaním situácie, pričom prioritou je spolupráca členských štátov v tejto oblasti. „Na tomto fóre sme sa zamerali najmä na pomenovanie hlavných príčin nedostupnosti liekov a hľadanie možností, ako túto problematiku riešiť. Cieľom nás všetkých je zabezpečiť našim pacientom kvalitnú, bezpečnú a dostupnú liečbu,“ povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.

Ďalšou témou, ktorá na stretnutí rezonovala, bolo aj skvalitňovanie potravín. Diskutujúci sa zamerali na získanie a vyhodnotenie osvedčených postupov členských štátov v tejto oblasti. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci výskyt nadváhy a obezity v Európe, ktorý už dosiahol úroveň epidémie, je potrebné apelovať na zníženie nadmerného príjmu energie, nasýtených tukov, transmastných kyselín, cukru a soli v potravinách.

Účastníci neformálneho zasadnutia diskutovali aj o problematike tuberkulózy v Európe, jej liečbe, probléme multirezistencie a očkovaní. Ide o ochorenie, ktoré nie je len problémom verejného zdravotníctva, ale z globálneho hľadiska aj sociálnou, ekonomickou a bezpečnostnou hrozbou. „Slovensko je krajinou strednej Európy, ktorá má dôsledne prepracovaný systém monitoringu a dispenzarizácie pacientov s TBC,“ doplnil minister Drucker. 

Ministri sa takisto venovali otázke vakcinácie, ktorá úzko súvisí so spotrebou antibiotík, pretože znižovanie vakcinácie má za následok vyššiu spotrebu antibiotík. „Globálny akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii by mal byť jednou z priorít zdravotníckej politiky každej krajiny,“ skonštatoval slovenský minister zdravotníctva.

Zdroj:

Portál predsedníctva SR v Rade EÚ, Tlačová správa 4.10.2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač