Naši vedci prezentovali svoje úspechy v Bruseli

05. 10. 2016

Počas zasadnutia Pracovnej skupiny Rady EÚ pre výskum v piatok 23. septembra 2016 v Bruseli sa uskutočnili prezentácie dvoch významných slovenských vedcov z oblasti výskumu zdravia v kontexte ich zapojenia do Európskeho výskumného priestoru uvádza sa  na portáli MŠVVaŠ.ˇPrijatie vedcov u stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Javorčíka

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach predstavila poslanie a aktivity Európskeho združenia verejného zdravotníctva (EUPHA), kde pôsobí ako prezidentka Sekcie chronických chorôb.
Profesor Michal Novák, riaditeľ Neuroimunologického ústavu  SAV,  prezentoval výsledky svojho 30-ročného výskumu Alzheimerovej choroby, ktoré viedli k vývoju vakcíny proti  tomuto  ochoreniu. Vakcína  sa nachádza v druhej fáze klinických skúšok na pacientoch.
Príspevok na uvedenú tému  prijal po polročnom posudzovaní  najprestížnejší svetový odborný časopis v oblasti neurológie LANCET Neurology (impakt faktor 23,486). Je to vôbec po prvýkrát, čo uvedený časopis počas svojej storočnej histórie bude publikovať prácu slovenských výskumníkov. Po recenzentoch rukopisu článku boli členovia Pracovnej skupiny pre výskum prvým publikom, ktoré bolo oboznámené s princípmi tohto významného objavu.
Popri uvedenej aktivite sa profesor Novák a jeho tím  za podpory Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR úspešne zapája do projektov v rámci iniciatívy členských štátov EÚ „Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení“.

Foto: Prijatie vedcov u stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Javorčíka

Zdroj: Portál MŠVVaŠ

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač