Nezamestnanosť klesá

21. 10. 2016

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku mierne klesá už tretí mesiac po sebe, v septembri to bolo len o stotinu percenta. Je tak na najnižšej úrovni od januára 2009. Dôvodom je priaznivý ekonomický rast, najmä zvyšovanie exportu firiem.

logo Televíznej stanice TA 3(20. 10. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 3/20; Andrej Horváth, Zuzana Závodská, Igor Haraj)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri dosiahla 9,42 percenta. V porovnaní s augustom síce stagnovala, ale medziročne poklesla o dve percentá. Negatívne ju neovplyvnil ani prírastok maturantov v evidencii úradov práce."

Andrej Horváth, reportér TA 3: „Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku mierne klesá už tretí mesiac po sebe, v septembri to bolo len o stotinu percenta. Je tak na najnižšej úrovni od januára 2009. Dôvodom je priaznivý ekonomický rast, najmä zvyšovanie exportu firiem."

Marián Valentovič, riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: „Miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci september tohto roku poklesla na úroveň 9,42 percenta, čo predstavuje celkový počet 255 919 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov."

Andrej Horváth: „Výraznejšie klesá na Slovensku počet nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov. Kým vlani bolo Slovensko siedmou najhoršou krajinou v Európskej únii, tento rok je už trinástou. Bez práce je každý piaty mladý človek, napríklad v Grécku každý druhý."

Ján Richter, minister práce: „My sme dnes hlboko pod priemerom eurozóny a čo ma viacej teší, dokázali sme predbehnúť také krajiny ako je Švédsko, Fínsko, Belgicko, Francúzsko."

Andrej Horváth: „Najväčší počet nezamestnaných do 25 rokov tvoria absolventi stredných škôl, a to v oblasti obchodu a služieb. Problém nájsť si prácu majú aj vysokoškoláci, ktorí absolvovali humanitné odbory."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Nezamestnanosť mladých u nás je relatívne nízka, nie je to vážny problém nášho trhu práce. Za zásadný problém nášho trhu práce považujem dlhodobú nezamestnanosť, pre ktorú vlastne vláda už dlhodobo nemá primerané opatrenia a výsledok je, že dlhodobá nezamestnanosť neklesá."

Andrej Horváth: „Minulý mesiac bol podľa ministerstva práce výnimočný aj v tom, že počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi dosiahol historicky najnižšie číslo, menej ako 100‑tisíc."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač