Obdiv a uznanie významným osobnostiam Slovenskej akadémie vied

10. 10. 2016

V živote nemá každý šťastie, že ju stretne. Lákavú, inšpirujúcu, miestami neodbytnú aj dráždivú, niekedy dokonca spaľujúcu – túžbu po poznaní. Aj vďaka nej mnohé osobnosti Slovenskej akadémie vied pomáhajú dlhé roky významne spoznávať a objavovať nové súvislosti, rozvíjať vedu a výskum na Slovensku.

Vzácne okrúhle životné jubileá významných vedeckých osobností Slovenskej akadémie vied boli aj tento rok príležitosťou vzdať im úctu na slávnostnom seminári, ktorý sa konal 4. októbra 2016 v zasadacej miestnosti Virologického ústavu SAV BMC v Bratislave. V príjemnej atmosfére v slávnostnom príhovore predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ocenil doterajšiu prácu všetkých ocenených, niektorých dokonca ešte aktívnych spolupracovníkov. „Aj vďaka vašej práci môžeme napredovať ďalej. Veda je budúcnosť je slogan Slovenskej akadémie vied, žijeme prítomnosťou a prítomnosť nemôže byť bez minulosti. Bez vašej práce by sme ťažko mohli napredovať ďalej.“ Nechýbali ani ostatní členovia predsedníctva či riaditelia ústavov, kde jubilanti pracujú či pracovali. Umocniť slávnostnú  atmosféru prišli aj mnohí rodinní príslušníci či kolegovia jubilantov, ktorí po oficiálnej časti pokračovali v priateľských debatách.

Za jubilantov prehovoril PhDr. Karol Pieta, DrSc., ktorý zdôraznil, že veda nie je len práca, ale poslanie, koníček... niečo ako manželský sľub, „nafurt“. „Je to práca na doživotie, aj preto patrí vďaka okrem akadémie aj našim spolupracovníkom aj rodine, našim najbližším.“

Prepojenie minulosti s budúcnosťou v prítomnosti dokazoval aj kultúrny program, v ktorom vystúpili mladí umelci zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kresáka v Bratislave.

V roku 2016 si SAV uctila týchto kolegov:

RNDr. Gabriela Babiaková, CSc., Ústav hydrológie SAV

RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV

prof. PhDr. Václav Černík, DrSc., Filozofický ústav SAV

Oľga Danglová, CSc., Ústav etnológie SAV

doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc., Matematický ústav SAV

prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV

doc. Ing. Mária Kušnierová, PhD., Ústav geotechniky SAV

doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV

PhDr. Anna Procíková, Encyklopedcký ústav SAV

PhDr. Anna Rácová, CSc., Ústav orientalistiky SAV

Ing. Maja Šnejdárková, CSc., Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV

(an,spn)

Ocenené významné osobnosti SAV v roku 2016

Zdroj: Aktuality SAV

Foto: Vladimír Šimíček

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

Tlač