Parížska dohoda – Klimatická konferencia OSN v Marakeši

10. 10. 2016

V dňoch 7. – 18. novembra 2016 sa uskutoční Klimatická konferencia OSN v Marakeši  (Marrakesh UN climate change conference, COP 22)

Konferencia v Marakeši je v poradí už 22. Konferencia stretnutia zmluvných strán (Conference of Parties, COP 22) a 12. Konferencia zmluvných strán, ktoré slúžia ako zasadanie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, CMP 12), 45. Stretnutie poradného orgánu pre vedecké a technologické poradenstvo (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA 45) a 45. Stretnutie poradného orgánu pre implementáciu (Subsidiary Body for Implementation, SBI 45), druhá časť prvého stretnutia pracovnej skupiny ohľadom Parížskej dohody (Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, APA 1.2).

Skrátený program

S ohľadom na začiatok konferencie urýchli Európska rada proces ratifikácie Parížskej dohody, ktorá bola dňa 22. apríla 2016 podpísaná v New Yorku, ako to vyplýva z tlačovej správy.

Prehľad  na infografike, kedy vstúpila Parížska dohoda do platnosti

Zdroje:

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/overview_schedule_marrakech.pdf

http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/paris-agreement-ratification/

Spracovala: M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
konferencie, vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

EÚ sa stane spúšťačom Parížskej dohody vďaka slovenskému predsedníctvu
Parížska dohoda vstupuje do platnosti – EÚ odsúhlasila ratifikáciu

Tlač