Parížska dohoda vstupuje do platnosti – EÚ odsúhlasila ratifikáciu

06. 10. 2016

Európska únia  súhlasí s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá tak môže nadobudnúť platnosť. Európsky parlament 4. 10. 2016 schválil ratifikáciu Parížskej dohody zo strany Európskej únie, uvádza s v Tlačovej správe Európskej komisie.

Paris Agreement

Za prítomnosti predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna a predsedkyne COP 21 Ségolène Royalovej Európsky parlament odstránil poslednú prekážku a schválil ratifikáciu Parížskej dohody. Tým Európska únia zavŕšila politický proces ratifikácie dohody.

Parížsku dohodu dosiaľ ratifikovalo 62 štátov, ktoré sú zodpovedné za takmer 52 % svetových emisií. Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, čo ju ratifikuje aspoň 55 štátov, ktorých podiel na svetových emisiách predstavuje spolu aspoň 55 %. V okamihu ratifikácie zo strany EÚ a uložením listín dôjde k prekročeniu tejto 55 % hranice, čím sa aktivuje nadobudnutie platnosti Parížskej dohody.

EÚ je svetovým lídrom opatrení v oblasti klímy a zohrala rozhodujúcu úlohu pri združovaní ambiciózneho úsilia, ktoré umožnilo prijatie Parížskej dohody v decembri minulého roka. Európska komisia už predložila legislatívne návrhy smerujúce k splneniu záväzku EÚ znížiť emisie v Európskej únii do roku 2030 aspoň o 40 %.

Sumár ďalších  dôležitých  informácií

Závery z mimoriadneho zasadnutia Rady pre životné prostredie z 30. septembra 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Vyhlásenie Komisie k schváleniu ratifikácie ministrami EÚ:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Návrh Komisie na ratifikáciu Parížskej dohody zo strany EÚ od júna 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Posúdenie účinkov Parížskej dohody na EÚ od marca 2016, ktoré vypracovala Komisia:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Prejav predsedu Junckera na podujatí pre vedúcich predstaviteľov na COP 21 v Paríži:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Reakcia Komisie na dosiahnutie historickej dohody o zmene klímy v Paríži 12. decembra 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sk.htm

Strasburg 4. október 2016

Zdroj:

Tlačová správa EK

Fotozdroj video:http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Video súbory k článku

Tlač