Podpora mladých vedcov

27. 10. 2016

V Bratislave sa stretla špička vedcov, podnikateľov a zástupcov Európskej únie, aby diskutovali o tom, ako veda, výskum a inovácie môžu pomôcť v rozvoji európskej ekonomiky a jej opätovnej industrializácie. Problémom niektorých členských štátov Európskej únie je, že talentovaní výskumníci odchádzajú do iných krajín. Slovensko nie je výnimkou, preto chce vláda mladých vedcov podporiť.

Televízna stanica TA 3_logo(26. 10. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 7/13; Lucia Lukušová, Natália Fónod Babincová, Jozef Dúbravský)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Jednou z priorít predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie je rozvoj a podpora mladých výskumníkov. Aj preto sa v Bratislave stretla špička vedcov, podnikateľov a zástupcov Európskej únie, aby diskutovali o tom, ako veda, výskum a inovácie môžu pomôcť v rozvoji európskej ekonomiky a jej opätovnej industrializácie."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Jedným z problémov niektorých členských štátov Európskej únie je, že talentovaní výskumníci odchádzajú do iných krajín. Zápasia totiž s viacerými problémami, napríklad s vysokou byrokraciou, nedostatkom pracovných príležitostí a slabými podmienkami na prácu v laboratóriách. Slovensko nie je výnimkou a vláda chce mladých vedcov tak isto podporiť."

Peter Plavčan, minister školstva: „V parlamente sa prerokúva novela zákona o fonde na podporu vzdelávania, kde sme rozšírili možnosť prijať nízko úročené úvery aj pre mladých výskumníkov."

Lucia Lukušová: „Okrem toho v rámci medzinárodných grantov získajú všetky potrebné informácie o tom, aké podmienky majú splniť, keď chcú čerpať peniaze z Európskej únie. Reč bola aj o využití nových technológií a digitalizácie v priemyselnej výrobe. Vďaka tomu by mali byť firmy viac konkurencieschopné."

Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva: „Využívanie veľkých dát alebo dátovej analytiky, prípadne cloudy, respektíve úplne nové technológie spojené s komunikáciou. Z nášho pohľadu, pohľadu ministerstva hospodárstva, je veľmi dôležité, aby aj slovenské firmy dokázali zachytiť tento trend."

Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ direktoriátu pre výskum a inovácie EK: „Môžete sa spoľahnúť na podporu z Európskej komisie, aby sa priemysel dostal na popredné priečky krajiny."

Lucia Lukušová: „Odborníci sa zhodli na tom, že vďaka takzvanému inteligentnému priemyslu a vzájomnej spolupráci sa v budúcnosti budú objavovať nové závody v Európe. Na trojdňovom podujatí bude prijatá bratislavská deklarácia, ide o dokument, ktorý bude základom pre ďalšie politiky predsedajúcich krajín Európskej únie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , inovácie, technológie, veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač