Predseda SAV si prevzal ocenenie v Číne

25. 10. 2016

ocenenie: Lee Hsun Lecture AwardPredseda SAV prof. Pavol Šajgalík si prevzal na pôde Ústavu výskumu kovov, Čínskej akadémie vied (Institute of Metal Research) významné medzinárodné ocenenie Lee Hsun Lecture Award.

Pri tej príležitosti prednášal 14. októbra 2016 pred audiotóriom špičkových čínskych vedcov na Ústave výskumu kovov, Čínskej akadémie vied, na tému GB chémia keramiky na báze nitridu kremíka – dôsledky vzhľadom k vlastnostiam keramiky. Prednáška sa uskutočnila na pôde ústavu.

Sériu prednášok organizuje čínska akadémia spoločne s Národným laboratóriom materiálových vied v čínskom Šen-jangu. Prof. Pavol Šajgalík na nej hovoril o šiestich rôznych spekacích prísadách (Lu2O3, Yb2O3, Y2O3, Sm2O3, Nd2O3 a La2O3), ktoré boli použité na spracovanie hustých Si3N4/SiC mikro/nano kompozitov.

Predseda SAV sa v prednáške venoval experimentálnym i teoretickým výsledkom výskumu tejto témy, ako aj mechanickým vlastnostiam kompozitov, ich odolnosti voči teplotným šokom, odolnosti proti opotrebeniu a odolnosti proti oxidácii. (zv, spn)

Zdroj: SAV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač