Príležitosti a programy financovania mladých postdoktorandov

11. 10. 2016

V rámci organizácie Science Europe, pracovná skupina, ktorá sa zaoberá kariérnym postupom vedcov zmapovala príležitosti a programy financovania pre mladých postdoktorandov vo výskume. Vydali správu, ktorá sa zameriava na pochopenie aktivít podpory kariérneho postupu v rámci postdoktorandských programov a či je možné vylepšiť ponuku kariérneho postupu v tejto oblasti. Správa sa opiera  o údaje zo 104 postdoktorandských programov a navrhuje sériu opatrení.

obsah

Celá správa je dostupná na stránkach scienceeurope.org.

Science Europe je združenie hlavných európskych organizácií pre výskum a jeho financovanie v 27 členských krajinách. Bolo založené v r. 2011 na podporu spoločného záujmu členských krajín a spoluprácu s nimi.

Zdroj:

CZELO.cz

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač