REinEU2016 – nový impulz pre európsky priemysel

27. 10. 2016

banner konferencie REIneu2016V dňoch 26. – 28. októbra 2016 sa uskutočnilo jedno z najrozsiahlejších podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Medzinárodná konferencia REinEU 2016 predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Cieľom podujatia bolo zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy – t. j. ako zvýšiť podiel výrobného sektora na tvorbe HDP EÚ zo súčasných 16 % na 20 % v roku 2020, ako stanovuje komuniké EÚ „Za obnovu európskeho priemyslu“ 1). Primárne bolo zamerané na vplyv výskumu a inovácií na podporu a rast výroby v „tradičnejších“ výrobných odvetviach.

prof. Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR - REinEU 2016Úvodný príhovor prof. Jána Turňu generálneho riaditeľa CVTI SR

Konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity z oblasti výskumu a inovácií vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Podujatie je financované z projektu programu Horizont 2020 (oblasť NMBP). Konferencia predstavuje jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020, ktoré budú otvorené v polovici roku 2016 v historickom kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrieť riešenia šité na mieru týmto krajinám.
Súčasťou bolo rozsiahle matchmakingové podujatie, expozície progresívnych podnikov a univerzít, posterová sekcia, návštevy podnikov v okolí Bratislavy, workshopy a súťaže. Program konferencie chce tiež upriamiť pozornosť účastníkov na témy spolupráce Dunajského regiónu a V4.

REinEU 2016, Robert Jan Smits plenárna časťRobert-Jan Smits – plenárna časť

Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom období (luxemburské a holandské predsedníctvo EÚ).

Program

Viac informácií http://www.reineu2016.eu/ alebo Portál predsedníctva SR v Rade EÚ

Tlačová správa: „Bratislavská agenda“  – nový impulz pre európsky priemysel

Foto: Marián Zelenák (NCP VaT pri CVTI SR)

Fotogalériu si môžete pozrieť tu

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Video súbory k článku

Zdroje:
Re-Industrialisation of the EU 2016, http://www.reineu2016.eu/
Dokument „Bratislavská agenda", http://www.cvtisr.sk/

Tlač