S inovatívnymi nanoliečivami uspeli slovenskí vedci v silnej konkurencii

19. 10. 2016

logo SAVSlovenskí vedci uspeli s inovatívnymi nanoliečivami v silnej medzinárodnej konkurencii a budú koordinovať medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na vývoj inovatívneho multifunkčného nanoliečiva určeného na liečbu rakoviny prsníka.

Vedecký tím Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, PhD., obstál  v silnej medzinárodnej konkurencii 67 projektov podaných v rámci výzvy “Európsky inovatívny výskum & projekty technologického vývoja v nanomedicíne”, ktorú vyhlásila ERA-Net platforma Euronanomed II. Ich projekt s názvom „Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka“ (INNOCENT), získal vysoké bodové hodnotenie a odporúčanie medzinárodnej vedeckej komisie na financovanie.

Vedecký tím  získal významný medzinárodný kredit nielen kvalitou podaného projektu, ale aj tým, že je koordinátorom tohto projektu v oblasti nanomedicíny. Partnermi medzinárodného konzorcia sú Lotyšský inštitút organickej syntézy v Rige (Lotyšsko), Univerzitná nemocnica Vall d’Hebron v Barcelone (Španielsko), Univerzita v Bergene (Nórsko), Nórsky ústav pre výskum ovzdušia (Nórsko) a podnikateľský subjekt  spoločnosť eNIOS (Grécko).

Nová generácia nanoliečív

V poslednom desaťročí sme znamenali boom vo využití vlastností nanočastíc pre lekárske aplikácie. Nová generácia nanoliečiv kombinuje viacero pokrokových prístupov, ktoré umožňujú vývoj multifunkčných nanoliekov. Tie  môžu obsahovať nielen protinádorové prostriedky, ale aj špecifické molekuly, ktoré sa v nádoroch preferenčne vychytávajú, a tak zobrazia a liečia aj počiatočné štádiá rakoviny. Nanotechnológia v kombinácii s konvenčnou chemoterapiou a génovou terapiou otvára dvere k novým terapeutickým prístupom, a to kombináciou liečiv, ktoré sa v praxi využívajú. Cieľom projektu INNOCENT je prekonať nízku účinnosť a zabrániť častým relapsom pri liečbe karcinómu prsníka vývojom nového mutlifunkčného nanoliečiva, ktoré kombinuje v rámci jednej nanoštruktúry diagnostický aj terapeutický potenciál.
Má štyri kľúčové zložky: 1. povrchové ligandy pre nasmerovanie na nádorové kmeňové bunky, 2. diagnostickú zložku vo forme anorganických nanokryštálov, 3. cytotoxickú zložku (cytostatikum) a 4. a zložku zvyšujúcu citlivosť terapie prostredníctvom epigenetickej modifikácie. Anorganické nanokryštály v nosiči umožňujú zobrazovanie distribúcie liečiva v reálnom čase, jeho akumuláciu v nádore aj monitorovanie pacientovej odpovede na liečbu. Nové liečivo môže fungovať aj ako neoadjuvantný prípravok a zabrániť rozsevu metastáz cez elimináciu nádorových kmeňových buniek. Vlastnosti tohto liečiva môžu tiež zvýšiť účinok rádioterapie prostredníctvom rádiosenzibilizácie nádorových buniek, takže predstavuje novú generáciu nanoliečiv tzv. teranostík.

ERA-NET

Európska platforma vytvorená na realizáciu spoločných aktivít a programov s cieľom koordinovať vysokokvalitný výskum, ktorý prekračuje národné hranice. V rámci tejto platformy vznikol program EuroNanoMed II, financovaný s podporou 7. rámcového programu Európskej komisie, ktorý spája 20 partnerov zo 17 krajín Európy. EuroNanoMed II je zameraný na financovanie inovatívnych, multidisciplinárnych vedecko-technologických  projektov z oblasti nanomedicíny. Na ich riešení sa okrem vedcov podieľajú profesionáli z klinických pracovísk a priemyselnej sféry, hlavne malých a stredných podnikov. (mš)

Informácie nám  poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, hovorca SAV

Uverejnila: MI

 

 

 

 

Kľúčové slová:
nanotechnológie , inovácie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač