Slovenská akadémia vied oceňovala vedcov

11. 10. 2016

Slovenská akadémia vied doteraz ocenila už viac ako tristo vedcov. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík uviedol, že oceňujú osobnosti, ktoré aj v tomto roku dosiahli životné jubileum a ktoré významným spôsobom prispeli k výsledkom Slovenskej akadémie vied.

Televízna stanica STV 1_logo(10. 10. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/24; Elena Senková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Prvú slovenskú indologičku, objaviteľa planétky Hajossy, či vedúcu redaktorku encyklopédie Beliana. Slovenská akadémia vied ocenila štrnásť vedcov za ich celoživotný prínos."

Elena Senková, redaktorka: „Anna Rácová je prvá slovenská indologička, odborníčka na bengálsky jazyk, ktorým sa hovorí v niektorých indických štátoch a v Bangladéši. Študovať orientálny jazyk nebolo počas socialistického režimu jednoduché, prvýkrát vycestovať do Indie sa jej podarilo až po skončení školy. Na Slovensku už dvadsaťdva rokov systematicky skúma rómsky jazyk, ktorý si v slovnej zásobe dodnes zachoval svoje indické korene."

Anna Rácová, indologička, odborníčka na rómčinu: „Na Slovensku sa hovorí tromi variétami rómčiny a najrozšírenejšia je práve tá, ktorej ja sa venujem, čiže slovenská karpatská rómčina. Popritom sa na Slovensku hovorí maďarskou rómčinou a pomerne málo ľudí hovorí olašskou rómčinou."

Elena Senková:  „Na svete žije asi dvanásť miliónov Rómov. Hovoria odlišnými dialektami, ktoré časť gramatiky aj slovnej zásoby prevzali od majoritného obyvateľstva. Podľa indologičky teda staré rómske porekadlo, že Róm sa s rómčinou dohovorí na celom svete, neplatí. Ani na Slovensku Róm hovoriaci slovenskou rómčinou nerozumie maďarským výrazom. Problémom rómčiny je najmä to, že mnoho Rómov už po rómsky nehovorí."

Anna Rácová: „Čisto po rómsky napísaná kniha naozaj dodnes neexistuje na Slovensku. Rómčina skôr vymiera. Sami Rómovia, vzdelaní Rómovia hovoria, že je to absurdné, teda ak zaniknú osady, tak vlastne asi zanikne aj rómsky jazyk."

Elena Senková: „Celoživotný prínos Anny Rácovej pre Slovenskú akadémiu vied ocenil predseda SAV. Spolu s ňou ocenil ďalších trinásť vedcov, napríklad objaviteľa planétky Hajossy, archeológa, ktorý skúmal Bojnú, či vedúcu redaktorku encyklopédie Beliana."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Oceňujeme osobnosti, ktoré v tomto roku dosiahli takpovediac guľaté životné jubileum, osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k výsledkom Slovenskej akadémie vied, k jej renomé, ktoré v súčasnej dobe v spoločnosti užíva."

Elena Senková: „Slovenská akadémia vied doteraz ocenila už cez tri stovky vedcov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Obdiv a uznanie významným osobnostiam Slovenskej akadémie vied

Tlač