Slovenské doktorandské fórum 2016

12. 10. 2016

Program konferencieDoktorandi a mladí vedeckí pracovníci na Slovensku organizujú už štvrtý ročník celoslovenskej konferencie pod názvom Slovenské doktorandské fórum 2016. Po prvýkrát je Slovenské doktorandské fórum organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Štvrtý ročník celoslovenskej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizuje Asociácia doktorandov Slovenska v dňoch 13. – 14. októbra 2016 v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, v budove Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Prvýkrát je Slovenské doktorandské fórum organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavnou témou tohtoročného fóra je „Mladá veda Slovenska – vízia, ciele a proces“.

Na konferencii budú mať doktorandi a mladí vedeckí pracovníci možnosť hovoriť so zástupcami Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej akadémie vied, ale aj so zástupcami vysokých škôl, či úspešnými absolventmi doktorandského štúdia. Slovenské doktorandské fórum predstavuje platformu, na ktorej majú možnosť sa stretnúť doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia.
Téma tohtoročného fóra je zameraná na mladú vedu Slovenska, ktorú Asociácia doktorandov Slovenska vníma ako proces. Proces začínajúci u vysokoškolského študenta, ktorý sa rozhodne pokračovať aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia, stane sa z neho doktorand a pokračuje ďalej ako mladý vedecký pracovník. Veď budúcnosť vedy Slovenska očakáva motivovaných doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Preto sa na konferencii bude hovoriť najmä o témach ako: predpoklady úspechu mladého vedca, vnímanie potreby doktorandov a mladých vedcov z pohľadu zamestnávateľov a Slovenskej akadémie vied, podpory mladej vedy prostredníctvom odborov. Zaujímavým bude určite pohľad na mladú vedu Slovenska, ktorý v diskusii bude prezentovať jednak zástupca vysokej školy, ale tiež absolvent doktorandského štúdia, ktorý porozpráva o svojej ceste mladého vedca. Zároveň sú pre účastníkov fóra pripravené dva workshopy, ktoré budú orientované na rozvoj schopností stať sa tímovým hráčom a na rozvoj komunikačných zručností. V priebehu druhého dňa fóra je pripravená riadená diskusia v podobe využitia metódy „World café“, pomocou ktorej sa budú snažiť účastníci fóra identifikovať problémy, s ktorými sa doktorandi a mladí vedci na Slovensku stretávajú, ale rovnako sa bude riešiť problematika „Postdoc“, ktorá na Slovensku čím ďalej, tým viac rezonuje.

Kontaktná osoba pre ďalšie otázky k téme doktorandskej konferencie a doktorandského štúdia:

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska (ADS)

email: katarina.rentkova@gmail.com

tel. č.: 0903/835541

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač