Spolupráca RTVS a SAV

05. 10. 2016

Zástupcovia RTVS a Slovenskej akadémie vied podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Akademici dostali lepšiu možnosť priblížiť aktuálne vedecké poznatky širokej verejnosti.

 logo Televíznej stanice STV 1(04. 10. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 24/26; Marek Marušiak, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Propagovať a popularizovať vedu chce ešte viac ako doteraz RTVS v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Dohodu dnes spečatili šéfovia SAV a RTVS."

Marek Marušiak, redaktor: „Slovenská akadémia vied spolupracovala na odbornom dohľade pri niektorých reláciách RTVS už v minulosti. Obe inštitúcie chcú teraz osloviť predovšetkým mladých ľudí."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Kvalita života sa nedá zvýšiť bez zásadných vedomostí o prírode, o spoločnosti, o jazyku, o kultúre."

Marek Marušiak: „Cieľom spolupráce je najmä propagácia a popularizácia vedy, odzrkadliť by sa to malo aj v pripravovaných reláciách RTVS."

Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS: „Máme tu magazíny o vede a technike, máme množstvo formátov v rozhlase, ktoré vlastne na dennej báze, ale stále to nestačí."

Marek Marušiak: „Jednou z pripravovaných relácií je Veda.sk, ktorú by mohla RTVS spustiť na Rádiu Slovensko už na jeseň."

Pavol Šajgalík: „Uchádzame sa aj o nejaké projekty v rámci Slovenskej televízie, čiže my by sme len chceli prehĺbiť tú spoluprácu, ktorú existuje, a naozaj využiť ten potenciál, ktorý na obidvoch stranách je."

Marek Marušiak: „Podľa tohtoročného prieskumu agentúry Focus je Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou, na druhom mieste sa umiestnila RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač