Stretnutie krajín EÚ a krajín Východného partnerstva v oblasti jednotného digitálneho trhu

19. 10. 2016

EÚ rozširuje výhody jednotného digitálneho trhu aj na krajiny Východného partnerstva. infografika ku konferencii na vysokej úrovni

Brusel (18. október) – Jednotný digitálny trh v Európskej únii prináša nové príležitosti na podporu ekonomiky a rozvoj spoločnosti, či je to už v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti podnikania alebo jednoducho pre bežných ľudí v súkromnom živote. Možnosti a nástroje, ako efektívne využívať a udržateľne rozvíjať digitálny trh ako taký Európska únia programovo rozširuje aj na svojich východných partnerov.

Najmä oblasti kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností, elektronického zdravotníctva, elektronického zahraničného obchodu a inovácií v IKT dnes osobitne zarezonovali ako vhodné na prehĺbenie vzájomnej spolupráce, ktorú ministri krajín Východného partnerstva vyjadrili v spoločnom prehlásení. „Tento politický záväzok a zároveň stimul má zúčastneným stranám pomôcť naštartovať dôležité organizačné aj riadiace procesy vedúce k badateľnému digitálnemu pokroku cez konkrétne výsledky, z ktorých môže ťažiť celá naša spoločnosť“, parafrázoval komisár G. Oettinger.
V poradí sa jednalo o druhé ministerské stretnutie krajín EÚ a Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), ktoré viedli eurokomisár pre za digitálnu ekonomiku a spoločnosť G. Oettinger a komisár pre susedskú politiku a rozširovanie J. Hahn. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, zástupcovia siete regulátorov elektronických komunikácií krajín Východného partnerstva a zástupcovia súkromného sektora i občianskej spoločnosti.

Miloš Koterec diplomatický poradca vlády pre investície a informatizáciuV mene slovenského predsedníctva na úvod konferencie vystúpil diplomatický poradca podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miloš Koterec: „Ak chceme prosperujúcu digitálnu Európu, nemôžeme čakať. Musíme začať rýchlo premýšľať digitálne a spolupracovať. Potrebujeme výmenu osvedčených postupov a učiť sa od seba navzájom v zdieľanom digitálnom priestore. Slovenské predsedníctvo víta napredujúce úsilie, ktorého cieľom je maximalizovať potenciál pre EÚ a partnerské krajiny v oblasti digitálneho hospodárstva.”

Zdroj a fotozdroj:

Portál Predsedníctva SR v Rade EÚ, Tlačová správa

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
konferencie, tlačová správa, jednotný trh

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Digitálne zručnosti rozhodujú – konferencia e-Skills for Jobs 2016

Tlač