Veda naživo počas Týždňa vedy a techniky 2016

12. 10. 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT), ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 13. novembra 2016, ponúkne aj tento rok návštevníkom veľa nezabudnuteľných zážitkov. Tešiť sa môžu na prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a ďalšie podujatia, vďaka ktorým budú mať možnosť spoznať prácu našich vedcov a oboznámiť sa s aktuálnymi poznatkami z oblasti vedy a techniky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci tohto týždňa opäť pripravilo viacero zaujímavých podujatí. V pondelok 7. novembra 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie 13.  ročníka Týždňa vedy a techniky. Tento rok bude otvorenie TVT o to výnimočnejšie, že v rámci neho bude oficiálne predstavené verejnosti nové Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave.

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave

Pre verejnosť je 8. novembra 2016 pripravené aj podujatie Utorok s chémiou v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v  Bratislave, na Patrónke.  Podujatie je rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludním o 9.00 hod., sa uskutoční prednáška Chémia lásky, venovaná fenoménu lásky z pohľadu (bio)chemického procesu, určená stredoškolákom. Popoludňajšia prednáška, Symbióza chémie a umenia, sa uskutoční o 17.00 hod. a je určená širokej verejnosti. Hostia sa v nej budú venovať ochrane kultúrneho dedičstva a reštaurovaniu.

V rámci TVT 2016 boli  vyhlásené dve súťaže výtvarná a fotografická. Výtvarná súťaž bola zameraná na umelecké stvárnenie „Stroja času“. Témou fotografickej súťaže bola „Veda pod mikroskopom“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa uskutoční 10. novembra 2016.

Zažiť vedu naživo môžu návštevníci aj počas podujatia Veda netradične, a to v dňoch  10. – 11. novembra 2016 v Bratislave. Interaktívna výstava ponúkne množstvo zaujímavých exponátov približujúcich vedu a techniku a výsledky výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku. V rovnakom termíne je už tradične pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET.

AMAVET 2015

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016.

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky koná na Slovensku viac ako 400 podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky  v spoločnosti . Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.         

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.                     

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Uverejnila: MB

Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač