Veda s prekážkami

10. 10. 2016

Vedci nevyhnutne potrebujú k svojej práci najaktuálnejšie informácie z celého sveta, zabezpečiť im to majú medzinárodné databázy. Prístupy do nich stoja ročne šesť miliónov eur a tento rok ich štát ešte nezaplatil. na prevádzku by sa mali hradiť z európskych fondov, jednak z agentúr, ktoré podporujú výskum, ale aj z medzinárodných grantov. Všetky zdroje sú problémom, pretože meškajú výzvy na nové programové obdobie štrukturálnych fondov.

logo Televíznej stanice TA 3(08.10. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 6/14; Peter Revús,  Katrin Lengyelová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Slovenskí vedci majú akútny problém, postupne strácajú prístupy do medzinárodných vedeckých databáz. Zabezpečiť ich malo ministerstvo školstva, ale rezort to od začiatku roka nevie vyriešiť. Problémy sú aj s prevádzkovaním nedávno postavených vedeckých parkov za stovky miliónov eur."

Peter Revús, reportér TA 3: „Vedci nevyhnutne potrebujú k svojej práci najaktuálnejšie informácie z celého sveta, zabezpečiť im to majú medzinárodné databázy. Prístupy do nich stoja ročne šesť miliónov eur a tento rok ich štát ešte nezaplatil."

Ján Čelko, prorektor pre vedu a výskum Žilinskej univerzity: „Niektoré databázy už boli úplne uzavreté, niektoré obmedzujú svoje aktivity a veľmi nás to obmedzuje vo vedeckovýskumnej činnosti."

Stanislav Ščepán, hovorca SAV: „Na ilustráciu, ak stratíte prístup napríklad k zahraničnej literatúre, tak to môže byť veľký problém. Niečo podobné pre vedca, ako keď stratíte prístup k zakúpeniu nových prístrojov alebo chemikálií."

Peter Revús: „Ministerstvo školstva chce prístupy do vedeckých databáz hradiť z eurofondov. Rezortu sa ale zatiaľ nepodarilo prelomiť byrokratické požiadavky Bruselu."

Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko‑technických informácií, (telefonát): „Zatiaľ s tými dodávateľmi fungujeme tak, by som povedal na dobré slovo. A je kritické, aby sme postúpili k zmluvnému podpisu."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva, (text v obraze): „Ministerstvo školstva ako riadiaci orgán pre operačný program výskum a inovácie v spolupráci s výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom, pripravuje vyhlásenie národného projektu. Jeho predmetom budú aj prístupy do vedeckých databáz."

Peter Revús: „Ďalším problémom pre vedecký výskum sú nové vedecké parky, na Slovensku sa ich z eurofondov postavilo osem za takmer tristo miliónov eur. Slovenská akadémia vied a niektoré univerzity ale majú problém s ich prevádzkovaním."

Stanislav Ščepán: „Náklady na prevádzku by sa mali hradiť z európskych fondov, jednak z agentúr, ktoré podporujú výskum, ale aj z medzinárodných grantov. Prakticky všetky zdroje sú problémom, pretože meškajú výzvy na nové programové obdobie štrukturálnych fondov."

Peter Revús: „Financovanie prevádzky vedeckých pracovísk si ale podľa ministerstva školstva musia vyriešiť jednotlivé inštitúcie. Tie zase naopak žiadajú väčšiu štátnu podporu najmä po roku 2020, keď sa skončí programové obdobie pre eurofondy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, Slovenská akadémia vied, vedecké parky, veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač