Veda v CENTRE: Stres a depresia. Ako s nimi žiť?

13. 10. 2016

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o strese a depresii. Pokúsime sa zodpovedať na otázky, kedy nám stres pomáha a kedy naopak škodí, a prečo sa nepotrebujeme zbaviť stresu, ale najmä jeho negatívnych dôsledkov. 

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.Vo štvrtok 27. 10. 2016, výnimočne o 16.00 hod., privítame významnú slovenskú vedkyňu a uznávanú farmakologičku prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá je zároveň aj členkou predsedníctva SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu stresu, účinku psychotropných látok, mozgovej plasticite, fyziológii človeka a neuroendokrinným korelátom, a úzkosti a depresii.   

Stres je reakcia, odpoveď organizmu na záťažové podnety nazývané stresory. Počas stresovej reakcie sa vylučujú stresové hormóny, z ktorých najznámejšie sú adrenalín a kortizol. Pokiaľ stresové situácie správne zvládame, tieto hormóny nám pomáhajú. Ak je však stresových podnetov príliš veľa, sú intenzívne alebo trvajú dlho a nevieme ich zvládať, prejavia sa negatívne dôsledky, ako poruchy nálady, občasná úzkosť a depresívna nálada. Nadmerná stresová záťaž však môže u citlivých ľudí prispieť až k rozvoju depresie ako duševnej poruchy, čo už je závažný chorobný stav. Existujúce lieky na liečbu depresie a úzkosti nie sú ideálne a nepomáhajú všetkým. Profesorka Ježová nám v prednáške priblíži výskum, ktorý odkrýva nové možnosti.  Realizuje sa nielen na zvieratách, ale aj na zdravých ľuďoch či na pacientoch v spolupráci s klinickými pracoviskami. Porozpráva nám o objave celkom nových účinkov stresového hormónu aldosterónu a vysvetlí, ako zabránenie týmto účinkom môže znižovať úzkosť a depresiu. Priblíži aj prvé výsledky z výskumu, ktoré  naznačili, že koncentrácie aldosterónu úzko súvisia práve s úspechom liečby depresie.    

Veda v CENTRE 27. 10. 2016Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.  


 

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR, klinické lekárske vedy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač