Vedecká cukráreň: Biologická ochrana rastlín

26. 09. 2016

Pozývame študentov stredných škôl na vedeckú debatu dňa 11. 10. 2016 o 9.00 hod. v CVTI SR na tému Biologická ochrana rastlín. Hosťom, v októbrovej cukrárni, bude  doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., biochemik a biotechnológ, pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave.

 František FarkašPrednášajúci, doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., biochemik a biotechnológ, je emeritným pracovníkom Chemického ústavu SAV v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval štúdiu tvorby bunkových stien húb, enzýmov degradujúcich rastlinné polysacharidy a fyziológii huby Trichoderma. V r. 1997 mu bol za návrh biotechnologického spôsobu výroby vzácneho cukru celobiózy udelený titul Technológ roka SR.

Obsahom prednášky bude Biologická ochrana rastlín. Nakoľko v dôsledku intenzívnej aplikácie pesticídov v poľnohospodárstve dochádza k akumulácii rezíduí chemických látok v pôde a v plodinách, a nakoniec i v potravinách,  má to nepriaznivý dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Alternatívou k chemickej ochrane rastlín je biologická ochrana, ktorá využíva prirodzený antagonizmus mikroorganizmov v prírode. Najznámejším fytoprotektívnym biologickým agensom je mikroskopická huba Trichoderma. V prednáške budem hovoriť o selekcii aktívnych kmeňov huby, o mechanizmoch akými Trichoderma antagonizuje fytopatogénne huby, o produkcii inokúl a spôsobe ich použitia pri biologickej ochrane rastlín.

banner cukrárne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroj: NCP VaT

Uverejnila: MI

Rozhovor s doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.,  nájdete na portáli Veda na dosah  

Reportáž k podujatiu bude uverejnená na portáli Veda na dosahVladimír Farkaš

 

 

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač