Vedecká šou v osadách

03. 10. 2016

Naši  vedci v rámci Noci výskumníka popularizovali  vedu  aj na netradičných miestach, a to v Markušovciach a v Rudňanoch na Spiši.

logo Televíznej stanice Markíza (01. 10. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 24/29; Marek Baláž , Mária Chreneková Pietrová)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Raz za rok prichádzajú slovenskí vedci do rómskych osád. Stretávajú sa s deťmi a spoločne robia rôzne pokusy. V rámci Noci výskumníka sa tak snažia popularizovať vedu aj na miestach, kde nemá prakticky žiadny prístup. Tento rok toto neobyčajné stretnutie bolo v Markušovciach a v Rudňanoch na Spiši."

Neuvedená: „No a môžete povedať, čo tam vidíte."

Chlapec: „Zvieratká, kone."

Neuvedená: „A koľko ich je?"

Chlapec: „Stále, milióny."

Tomáš Derka, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: „My tu deťom ukazujeme, aké zvieratká, čo v potoku žijú. Sme im to tu pod mikroskopom binokulárnym, takže ich vidia krásne veliké. Takže to má ako v zoologickej slona, keby videli."

Marek Baláž, redaktor: „Keď nepríde Mohamed k hore, musí prísť hora k Mohamedovi. Povedali si slovenskí vedci a prišli spopularizovať vedu do osád na Spiši. Na akcii Noc výskumníka sa stretávajú vedci s absolútnym laikmi vždy na jeseň."

Lýdia Šuchová, OZ Equity: „Kedy v rámci celej Európy prebieha taká oslava výskumu, vedy popularizačnými podujatiami."

Neuvedená: „Kto si to chce vyskúšať?"

Marek Baláž: „Záujem detí, aj dospelých o atraktívne vedecké pokusy bol veľký."

Neuvedená: „Moja ruka sa krúti?"

Deti: „Nie."

Neuvedená: „A tanier sa krúti?"

Deti: „Áno."

Lýdia Šuchová: „Sme sa rozhodli, že budeme chodiť s takou vedeckou šou do miest, kde normálne výskumník neprichádza, pretože sú ďaleko od všetkého."

Marek Baláž: „Zákony fyziky v cirkusových číslach pútali najviac pozornosti, ale malí zvedavci pričuchli aj k biológii, botanike, geografii či geológii. V nej sa obyvatelia rudnianskej osady najviac zaujímali o medenú rudu a ropu."

Muž: „Z tohto sa vyrába benzín, olej, nafta."

Marek Baláž: „A čo to je?"

Muž: „Ropa."

Marek Baláž: „Osada tak trochu pripomínala Babylon. Hovorilo sa v nej rómsky, slovensky, česky a jeden z chlapcov chcel s nami hovoriť iba po anglicky."

Obyvateľ, Rudňany:

"Bola tu šou. Učitelia nás prišli niečo naučiť. Deti, aj dospelých. A ja chcem povedať, že to bolo dobré."

Tomáš Derka: „Tie deti sú super, zvedavé a trošku neposedné. Stále sa strkajú. Keby mali naši študenti počas cvičení takýto záujem, tak by to bolo fantastické."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač