Vyšlo nové číslo časopisu Správy SAV

06. 10. 2016

Správy SAV 4/2016

Nové číslo časopisu Slovenskej akadémie vied – Správy SAV 4/2016, okrem iného, prináša rozhovor s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom. Po rokovaní predstaviteľov Slovenskej akadémie vied a ministerstva financií sa ukázalo, že SAV nebude mať kvôli viazaniu prostriedkov tento rok pre seba menej peňazí. Transformácia ústavov pokračuje ich akreditáciou a spájaním ďalších dvoch dvojíc od januára budúceho roku.

Riaditeľka Ústavu etnológie Tatiana Podolinská v rozhovore zdôraznila, že v žiadnom prípade sa neodkláňajú od tradičného, národopisného, ale „aj kultúrne dedičstvo sa dá skúmať moderným spôsobom. Vnímame to tak, že kultúrne dedičstvo nie je niečo statické, zatvorené v truhlici, ale prístupy k nemu môžu byť veľmi moderné.“

V deväťdesiatych rokoch vidno na Slovensku postupné opúšťanie krajiny, ako sa rozpadol systém hospodárenia na pôde. A po začiatku prístupových rokovaní do EÚ je na mapách zasa vidno opačný pohyb, hovorí Juraj Lieskovský z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Cenu SAV pre mladého vedca dostal za prácu na projekte, vďaka ktorému vedci získali a zdigitalizovali informácie o krajinnej pokrývke z historických máp karpatského regiónu a zosúladili ich s informáciami zo satelitných snímok systému LANDSAT.

Ide o to, aby sme mali výstupy, ktoré využijú výsledky našich výskumníkov a týkajú sa celospoločenských problémov, napríklad zdravia, životného prostredia, chudoby, kultúrnej a historickej identity, právneho vedomia, – povedal o Otvorenej akadémii podpredseda SAV Emil Višňovský.

Z obsahu nového čísla časopisu Správy SAV:

  • Rozbieha sa akreditácia ústavov SAV
  • Rozpočet sa rieši, zákon rozbieha, transformácia pokračuje
  • Etnológ musí mať rád ľudí
  • Keď slúži diamant ako vedecký dôkaz
  • Láska k psom nie je úlet modernej doby
  • Hýbacie obrázky v rukách ekológov

Online verzia a PDF: Správy SAV 4/2016

Zdroj: Aktuality SAV

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač