Záväzky EÚ v oblasti udržateľného rozvoja miest

21. 10. 2016

budovy, ilustračná snímkaMestá sú považované za zdroj dnešných ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov, ale aj za ich možné riešenie. Európske mestské oblasti sú domovom viac ako dvoch tretín obyvateľov EÚ, spotrebujú asi 80 % energie a vyprodukujú až 85 % európskeho HDP. Tieto mestské oblasti sú motorom európskeho hospodárstva a v celej Únii pôsobia ako katalyzátor tvorivosti a inovácií. Sú to však zároveň miesta, na ktorých sa najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce problémy, ako je nezamestnanosť, segregácia a chudoba. Preto majú mestské politiky širší cezhraničný význam, a rozvoj miest je tak ústrednou témou regionálnej politiky EÚ. 

Európska únia má ambície dostať sa  na čelo celosvetového úsilia ovládnuť silu rýchlej urbanizácie a premeniť ju na pracovné príležitosti, rast a zlepšovanie kvality života pre všetkých. Komisia predkladá záväzky na dosiahnutie globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja miest.

V rámci konferencie OSN Habitat III predstavila Európska komisia tri záväzky na dosiahnutie globálnych cieľov novej mestskej agendy.

Nová mestská agenda, prijatá na konferencii OSN Habitat III, ktorá sa konala tento víkend v ekvádorskom Quite, obsahuje usmernenia na docielenie toho, aby sa mestá na celom svete stali sociálne inkluzívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie. Ide o základný kameň vykonávania programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ďalších významných reformných programov, najmä Parížskej dohody.

Partneri programu OSN Habitat vrátane EÚ a jej členských štátov predstavili záväzky na vykonávanie novej mestskej agendy, pričom každý zahŕňa špecifický rozsah pôsobnosti, očakávané výsledky a výstupy.

Tieto tri záväzky sú:

Dosiahnutie novej mestskej agendy prostredníctvom mestskej agendy pre EÚ
Vytvorenie celosvetovej harmonizovanej definície miest
Posilnenie spolupráce medzi mestami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest


Konferencia Habitat III
Habitat III je konferencia Organizácie Spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest, ktorá sa koná v ekvádorskom Quite od 17. do 20. októbra 2016.

V uznesení 66/207 a v súlade s dvadsaťročným cyklom (1976, 1996 a 2016) sa Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rozhodlo zvolať konferenciu Habitat III s cieľom oživiť celosvetový záväzok v oblasti udržateľnej urbanizácie a zamerať sa na vykonávanie novej mestskej agendy v nadväznosti na istanbulskú agendu Habitat z roku 1996.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Ďalšie informácie

Konferencia Habitat III

Mestská politika EÚ

Press release: 20. 10. 2016

Obrázok: Pixabay

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
urbanizmus

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač