Zmeny v systéme financovania vysokých škôl

04. 10. 2016

Prvé dva roky vysokoškolského štúdia viac než tretina mladých ľudí nedokončí. Konštatuje to vo svojej výročnej správe ministerstvo. Vysoké školy majú podľa neho nízke nároky v prijímacom konaní a množstvo študentov tak zaťažuje štátny rozpočet. Vysoké školy sa bránia.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(02. 10. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 2/10; Vlado Maťo, Katarína Ščepánová)

Katarína Ščepánová, moderátorka: „Správa o stave vysokého školstva, ktorú tento týždeň predložilo vláde ministerstvo školstva konštatuje, že vysoké školy prijímajú priveľa študentov a tým neefektívne nakladajú s verejnými zdrojmi. Školy sa bránia a kritizujú súčasný systém financovania vysokých škôl."

Vlado Maťo, redaktor: „Prvé dva roky vysokoškolského štúdia viac než tretina mladých ľudí nedokončí. Konštatuje to vo svojej výročnej správe ministerstvo. Vysoké školy majú podľa neho nízke nároky v prijímacom konaní a množstvo študentov tak zaťažuje štátny rozpočet. Vysoké školy sa bránia. Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Štát metodikou financovania financovania vysokých škôl, predkladanú ministerstvom, si každoročne objednáva vzdelávanie maximálneho možného počtu študentov, takže školy reagujú na túto požiadavku a prijímajú všetkých čo môžu."

Vlado Maťo: „Ako dodal, peniaze, ktoré vysoké školy za študentov dostávajú, sú nevyhnutné pre ich fungovanie. Zníženie počtu študentov teda podmieňujú zmenou systému financovania. Ministerstva školstva nepopiera, že súčasné nastavenie motivuje verejné vysoké školy k prijímaniu vyššieho počtu študentov. Hovorkyňa rezortu Eva Koprena."

Eva Koprena, hovorkyňa ministerstva školstva: „Dostupnosť vysokoškolského vzdelávania sa týka tých, ktorí majú predpoklady na toto štúdium. Je v kompetencii vysokej školy robiť lepšiu selekciu už pri prijímaní na štúdium."

Vlado Maťo: „Podľa analytičky M.E.S.A. 10 Renáty Králikovej by bolo jedným z riešení financovať vysoké školy na základe kvality vzdelávania, ktoré poskytujú."

Renáta Králiková, analytička M.E.S.A. 10: „Jedna z možností ako z tohto vyjsť, je zmeniť hodnotenie kvality vysokých škôl a do tohto zaradiť aj hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu, nielen vedy, ale hodnotiť aj kvalitu vzdelávania. Potom aj financovať inak kvalitnejšie vzdelávanie, tak ako sa to deje aj pri hodnotení a financovaní vedy."

Vlado Maťo: „Zmeny v systéme financovania vysokých škôl rezort školstva pripúšťa. Konkrétne návrhy plánuje predstaviť v rámci pripravovanej diskusie o národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač