Archeológovia v strategickom parku

21. 11. 2016

Archeológovia už v minulosti skúmali územie, kde bude stáť výrobný závod automobilky Jaguar.  Teraz sa zamerali na miesta budúcej  železnice, ktorá pôjde zo závodu. Preskúmali tam časti osady z doby bronzovej a našli aj germánske nálezy z rímskej doby. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre Mateja Ruttkaya, asi najvýznamnejšie boli nálezy z keltskej osady z doby železnej.

Televízna stanica Markíza_logo(20. 11. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 10/19; Dana Brixová, Zlatica Švajdová Puškárová, Patrik Švajda)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Na miesta, kde bude stáť automobilka Jaguar, sa opäť zamerali archeológovia."

Patrik Švajda, moderátor: „V minulosti už skúmali územie, kde bude stáť výrobný závod. Teraz sa zamerali na miesta,kde pôjde železnica."

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Zisťovali sme, či výstavbu v strategickom parku nepribrzdia."

Dana Brixová, redaktorka: „Zatiaľ čo tu už vidíte skelet budúceho závodu, v okolí nedávno skúmali pomocou prístrojov územie kadiaľ povedie z automobilky železnica. Toto je stará železničná trať, ktorú zrušia. Nová bude na opačnej strane strategického parku."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV Nitra: „Tam sme len ten pás železnice mohli skúmať. A samozrejme len do hĺbky, ktorú tá železnica poruší."

Dana Brixová: „Na mieste budúcej železnice preskúmali časti osady z doby bronzovej a našli aj germánske nálezy z rímskej doby. "

Matej Ruttkay: „Asi najvýznamnejšie boli nálezy z keltskej osady z doby železnej. "

Edita Novotná, hovorkyňa Strabag Praha (preklad z češtiny): „Tam sa bezpochyby s nejakým časom počítalo, ale nikdy neviete dopredu ako dlho ten výskum bude trvať práve preto, že neviete, či sa tam objavia nejaké nálezy alebo nie. "

Matej Ruttkay: „My už sme naše úseky, ktoré sme mali k dispozícii, ktoré sme mali skúmať dokončili, odovzdali. "

Dana Brixová: „V strategickom parku robí archeologický výskum aj firma z Prešova. "

Michal Mlynka, archeológ: „No, v zásade by to nemalo posúvať nejako termín stavby."

Dana Brixová: „Podľa riaditeľa archeologického ústavu sa práca archeológov a stavbárov vo väčšine prípadov zladí. Počas veľa rokov praxe si pamätá iba na jediný prípad keď stavbu archeológovia úplne zastavili."

Matej Ruttkay: „Kde ale už ten stavebník bol upozorňovaný vopred, že ak tam bude stavať, hrozí, že tam môžu byť také nálezy, pre ktoré nebude môcť tú stavbu dokončiť. To sa aj stalo."

Dana Brixová: „Bola to výstavba rodinného domu v Rusovciach pri Bratislave, kde našli časti rímskej stavby a majiteľovi dali náhradný pozemok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied, výskum

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač