Bratislava, Slovensko: Začína chrípková sezóna

09. 11. 2016

logo TV JOJ(08. 11. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 18/23; Adriana Kmotríková,Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Každý rok na nás v zimnom období striehnu nové mutáciu vírusov chrípky. Odborníci ich ale podrobne sledujú počas celého roka. Najviac sú viditeľné práve na jar, na konci chrípkovej sezóny. Podľa nových mutácií sa potom vyberú vhodné kmene, ktoré sa použijú do vakcín na jeseň. V rámci Týždňa vedy a techniky sa aj na túto tému otvorili dvere Virologického ústav."

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., virologička, Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV: „Momentálne cirkulujú vírusy chrípky typu A a to je H1 subtyp a H3 subtyp. Ten H1 subtyp, to je tá nová pandemická chrípka, ktorá sa objavila v roku 2009, no a potom sú to vírusy chrípky typu B."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač