Ceny za vedu a techniku v rámci TVT 2016

15. 11. 2016

Týždeň vedy a techniky nie je len o tom, aby odborníci zvedavcom vysvetlili, ako fungujú zákony, fyziky, chémie či biológie v praxi. Pri tejto príležitosti minister školstva Peter Plavčan odovzdal ceny tým, ktorí vďaka svojim objavom prispeli k rozvoju spoločnosti.

logo Televíznej stanice TA 3(11. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 14/14; Lucia Lukušová, Zuzana Závodská)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Stretnúť na jednom mieste fyzika, archeológa alebo biológa je zriedkavé. Zvyčajne sú zavretí v laboratóriách, alebo v teréne objavujú nové poznatky. Pri príležitosti odovzdávania cien za vedu a techniku sa ale v Bratislave zišla vedecká špička z celého Slovenska."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Týždeň vedy a techniky nie je len o tom, aby odborníci zvedavcom vysvetlili, ako fungujú zákony, fyziky, chémie či biológie v praxi. Pri tejto príležitosti minister školstva Peter Plavčan odovzdal ceny tým, ktorí vďaka svojim objavom prispeli k rozvoju spoločnosti."

Peter Plavčan, minister školstva: „Keď si zoberieme mobilný telefón novej generácie, je za tým práca desiatok stoviek ľudí, informačných technológov, softvérových inžinierov, dizajnérov, ale tú prácu veľmi nevidno, každý vidí len hotový produkt."

Lucia Lukušová: „Jedným z ocenených je aj Imrich Barák, ktorý pôsobí v oblasti molekulárnej biológie. Hoci pracuje s baktériami, biely plášť nepoužíva, nie sú totiž nebezpečné. Denne mu robí spoločnosť mikroskop."

Imrich Barák, ocenený: „Napríklad sa pýtame takú otázku, ako bunka dokáže rozpoznať, zmerať, kde má svoj stred, potom kde urobí prepážku. Toto je veľmi dôležité na to, aby v tom našom prípade baktéria sa presne rozdelila. Ináč by zahynula."

Lucia Lukušová: „Kým odborníci niečo vyvinú, trvá to niekoľko rokov. Tak to bolo aj v prípade zariadenia na rezanie najtvrdších materiálov ako je napríklad diamant."

Peter Schmeringa, ocenený: „Keď zistili, že ako by ste to asi mohli robiť, tak sa dostanete k tomu, začnete stavať projekt, prototypy, začnete si vyberať technológiu."

Lucia Lukušová: „Výpočtová technika zas od malička lákala tohto mladého výskumníka. Aj keď podmienky na prácu nie sú v slovenských laboratóriách podľa neho vždy ideálne, vysokoškolský absolvent im odporúča, aby neváhali a vede sa venovali."

Alexander Hošovský, ocenený: „Svojím kúskom by vlastne mohli prispieť k pokroku vedy s tým, že tí mladí ľudia si uvedomujú, že sami tie výdobytky techniky využívajú."

Lucia Lukušová: „Ocenenie berie každý z odborníkov za povzbudenie do ďalšej práce. Najväčším ohodnotením sú pre nich ale nové poznatky, ktoré objavia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Ocenenie práce slovenských vedcov
Slávnostné udeľovanie cien za vedu a techniku 2016
Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

Tlač