Fotografická súťaž TVT 2016 – slávnostné vyhlásenie výsledkov

10. 11. 2016

Víťazi fotografickej súťaže TVT 2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku NCP VaT pri CVTI SR opäť pripravilo aj fotografickú súťaž. V roku 2016 sa realizoval už štvrtý ročník tejto súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bola Veda pod mikroskopom.

Vo fotografickej súťaži sa súťažilo v 2 kategóriách: študenti stredných škôl a študenti vysokých  škôl vrátane doktorandov.  Súťažné príspevky  vo fotografickej  súťaži hodnotila odborná komisia, ktorá bola takisto zložená zo zástupcov vyhlasovateľa súťaže a zástupcov partnerov súťaže na základe bodového hodnotenia. Počet zaslaných prác bol 89.

Hodnotiaca komisia ocenila v každej kategórií jednu fotografiu. Vecné ceny a diplomy boli víťazom fotografickej súťaže odovzdané 11. 11. 2016 na Slávnostnom vyhlásení výsledkov fotografickej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016. Sponzorom súťaže boli Slovenské elektrárne, a. s., ktoré venovali ceny do súťaže.

Kategória I: žiaci stredných škôl
Víťaz: Viktória Lašutová,
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
Víťazna práca mala názov Vitamín C: Študentka odfotografovala vykryštalizovaný vitamín C v tenkej vrstve na sklenenej doštičke vložený medzi dva polarizačné filtre, do polarizovaného svetla.  Fotografia je urobená cez jednoduchý školský mikroskop, ktorý je prerobený na polarizačný. Kryštáliky pripomínajú tvarom konáriky stromu a v polarizovanom svetle sú farebné. Tu je výsledok.

Vitamín C

Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov
Víťaz: Tomáš Ďuríček,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Názov  víťaznej práce je  Zvedavá veda: Bez týchto milých stvorení by pokrok vo vede nemohol existovať, tak by sme im chceli za všetko poďakovať. A tu je výsledok.

Zvedavá veda

Víťazom blahoželáme.

Zdroje: NCP VaT

Foto: M. Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR
Spracovala: M. Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený
Na TVT 2016 v utorok bude dominovať chémia!
Slávnostne vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže TVT 2016
Tretí ročník interaktívnej výstavy Veda netradične

Tlač